Sökning: "spelbranschen ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden spelbranschen ekonomi.

 1. 1. Ett ökat behov av chefskap : En studie om entreprenörers agerande vid ett formaliseringsbehov i den svenska spelbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Hedberg; Julia Granlund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Entreprenörskap är av stor betydelse för dagens ekonomi och ett växande antal företag startas varje år. Utveckling av företag kan däremot vara problematiskt då entreprenörer behöver olika former av kompetens vid olika faser i tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Technology Strategies for Personalized Marketing in the Computer Game Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sam Henriksson; [2015]
  Nyckelord :Personalized marketing; Privacy concern; Software; Computer games; Sales paradigm; Cryptography; Data security; Personlig marknadsföring; Privatliv; Integritet; Mjukvara; Dataspel; Säljparadigm; Kryptografi; Datasäkerhet;

  Sammanfattning : The computer game industry has during the past years performed a paradigm shift from physical to digital online retailing based on game portals. Due to the many possibilities Big Data in combination with personalized marketing provides, especially in the form on in-game shops in the software, it is interesting for the computer game companies to investigate how this marketing approach can be performed most beneficially. LÄS MER

 3. 3. Ett spel för galleriet? : Hur kan legitimitet förstås i en kontroversiell bransch? – En fallstudie av ett privatägt spelbolags CSR

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Jernow; Johanna Flink; [2014]
  Nyckelord :Kontroversiell bransch; legitimitet; CSR; spelindustrin; intressentteorin;

  Sammanfattning : Att spela på internet är ett självklart nöje för många medan för andra så uppgår nöjet till att bli ett problem för individens privata ekonomi och välbefinnande. Spelbranschen och dess verksamhet är därför inte helt okontroversiell. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer är viktiga för små onlinespel företag skall överleva på den svenska spelmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Markos Kokkinos; Andres Bustos; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I samband med teknologins snabba utveckling har internetanvändningen ökat drastiskt sedan början av 1990-talet. Under detta decenniums snabba IT-utveckling, då internet blivit mer tillgängligt för de flesta individer, uppkom onlinespel på internet. LÄS MER

 5. 5. Beteendemässig fokus: Låga bytesbarriärers påverkan på lojalitetsskapande CRM-arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Simon Nilsson; Robert Wigren; [2010]
  Nyckelord :CRM; kundlojalitet; bytesbarriärer; E-postmarknadsföring; Call center; lojalitetsprogram;

  Sammanfattning : CRM är idag en viktig faktor för företag i fråga om att skapa kundlojalitet. För att skapa kundlojalitet måste företagen erbjuda kunderna värde som är specifikt för en enskild kund eller ett segment, CRM kan hjälpa företag med detta. LÄS MER