Sökning: "spelcentrerad designprocess"

Hittade 1 uppsats innehållade orden spelcentrerad designprocess.

  1. 1. Digitala diharar och programmerade pukar: Ett utforskande av spelskapandets potential som akademisk publikationsform samt som verktyg för digitalisering och adaption av kulturarv

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Mimmi Kingdon; [2019-06-25]
    Nyckelord :spel; speldesign; kritiskt skapande; critical making; adaption; adaptionsteori; adaption theory; spelcentrerad designprocess; gamecentric design process; digitalisering; kulturarv; digital humaniora;

    Sammanfattning : In this project I have created a game adaption of Swedish folklore regarding milk hares, to evaluate game design as a viable mode of academic publication, and as a way to preserve, adapt and present cultural heritage. During the making of the game I used a playcentric design process and took inspiration from interaction design. LÄS MER