Sökning: "spelelement"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet spelelement.

 1. 1. The Financial Value of Gamification : An Explorative Event Study to Investigate Investors Reactions to Gamification

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Engvall; David Fröström; [2019]
  Nyckelord :Gamification; Event study; Efficient market hypothesis;

  Sammanfattning : The use of gamification has increased in companies in recent years and is used among other things to accelerate learning, increase motivation and engagement. Gamification is defined as the use of game elements in a non-game context. This study aims to investigate whether the use of gamification raises the financial value of a company. LÄS MER

 2. 2. Gamification och online mathandel : ett förslag för att handla mer frukt och grönt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Harun Nasufovski; [2019]
  Nyckelord :Gamification; online grocery shopping; game design elements; motivation; fruit; vegetables; informatics; Gamification; online mathandel; spelelement; motivation; frukt; grönsaker; informatik;

  Sammanfattning : Online mathandel är en ständigt växande tjänst i Sverige eftersom fler människor börjar handla sin mat på nätet. Trots det äter svenskarna inte nyttigt då över 51% av befolkningen är överviktiga eller lider av fetma vilket kan leda till allvarliga sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Gamification - Den moderna tidens pedagogik : En studie av gamification som pedagogisk teori och praktik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Marcus Hultberg; [2019]
  Nyckelord :motivation; plattform; spelifiering; spelelement;

  Sammanfattning : Gamification används idag i flertalet verksamheter för att öka motivation och engagemang. Det är en pedagogisk metod som idag ses vara ett komplement till övrigt pedagogiskt arbete. Gamification brukas i många spektra; utbildning, e-handel, sjukvård, hotellbranschen och mer. Däremot har gamification som begrepp utforskats svagt. LÄS MER

 4. 4. Designförslag för hur spelifiering kan implementeras i LMS plattformar för att främja en känsla av kompetens hos studenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Malin Jademyr; Johansson Linnéa; [2019]
  Nyckelord :A feeling of competence; gamification; LMS; design; students; game-elements; En känsla av kompetens; spelifiering; LMS; design; studenter; spelelement;

  Sammanfattning : Idag finns det ett ökat behov av en digital plats där studenter kan delta i kurser och ta till sig kunskap. En typ av en sådan digital plats är lärplattformar, exempelvis Learning Management Systems (LMS). Eftersom teknik har en betydande roll i studenters liv förväntar de sig även att denna teknologin är väl fungerande. LÄS MER

 5. 5. UPPLEV GAMIFICATION : En studie om användarupplevelser av gamification samt dess upplevda syfte inom callcenters

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Lundberg; Linn Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Gamification; användarupplevelser; spelelement; psykologisk påverkan; beteendeförändring.;

  Sammanfattning : Gamification är ett relativt nytt fenomen som blir mer vedertaget i företagsvärlden. Kort beskrivet innebär det att spelmekanismer och spelelement implementeras i en icke-spelkontext, exempelvis inom ett informationssystem på ett företag. LÄS MER