Sökning: "spelglädje"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet spelglädje.

 1. 1. Hjärtbaserad övning - när längtan får leda : En självstudie i hur personlig utveckling kan främja musikaliskt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Filip Carlsson; [2022]
  Nyckelord :creativity; learning process; personal development; zen coaching; journal; phenomenology; kreativt skapande; lärandeprocess; personlig utveckling; zen coaching; loggbok; fenomenologi.;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete undersöker hur mitt välbefinnande och min kreativitet kan främjas i musikalisk övning. Syftet med studien är att studera in ett klassiskt pianostycke där min skaparlust och kreativitet främjas och används på ett optimalt sätt. LÄS MER

 2. 2. Vill du leka? Från olust till livsuppdrag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Samuel Lundh; [2021-09-28]
  Nyckelord :Spelglädje; Hinder; Lösningar; Kreativ energi; Nyckelharpa;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker vi hinder och deras lösningar för att hitta mer spelglädje i liv och konst. Syftet är att inspirera mig och andra till ett lekfullare och gladare liv och undersöker det genom två frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Påverkan av adaptiv jämfört med linjär spelmusik på spelglädje : Hur påverkas spelare av musik som adaptivt anpassar sig efter spelet jämfört med musik som repeteras linjärt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sean Sigfried; [2021]
  Nyckelord :adaptiv musik; linjär musik; spelupplevelse; spelglädje;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka hur spelares spelglädje påverkas av datorspelsmusik som adaptivt anpassar sig efter spelet - jämfört med linjärdatorspelsmusik som endast repeterar sig. Tidigare forskning tyder på att adaptivmusik påverkar spelupplevelsen positivt samt att spelare föredrar adaptiv musik överlinjär och ingen musik alls. LÄS MER

 4. 4. Tabletop Role-playing Games (TRPG) and Group Coherence

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Martin Danielsson; [2021]
  Nyckelord :tabletop role-playing game; pen-and-paper role-playing game; group coherence; game enjoyment; satisfaction; bordsrollspel; penna- och papper-rollspel; gruppkoherens; spelglädje; nöjdhet;

  Sammanfattning : Tabletop role-playing games (TRPGs), also known as Pen-and-Paper role-playing games(PnP-RPGs), are games that can be described as a mix between board games and improvisationaltheatre. Each player takes on the role of a single character, while the game’s leader(GM or DM) is in charge of both simulating the game world, acting out all remainingcharacters and facilitating the game rules. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ingen likvärdig skola eftersom lärare tolkar styrdokumenten olika”-Lärares uppfattningar kring bedömning i musik i årskurs 4–6.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emelie Johansson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Bedömning; musikundervisning; konstnärligt uttryck; verktyg; Lgr11;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka musiklärares resonemang kring bedömning i musik i årskurs 4–6 för att få mer kunskap om vad de anser vara viktigt att undervisa om i musik och vad de anser om bedömning av elevers kunskaper och musikaliska uttryck. I bakgrunden presenteras styrdokumenten för årskurs 4–6 i musik och de olika delarna lärarna har att förhålla sig till i sin bedömning. LÄS MER