Sökning: "spelifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet spelifiering.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på elevers språkinlärning i årskurs 4-6 : En empirisk studie om lärarens syn på digitala verktygens användning i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Mirsada Causevic; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; digital tools; 4-6 English teachers; digital skills; virtual world; Digitalisering; digitala verktyg; 4–6 engelsklärare; digital kompetens; virtuell värld;

  Sammanfattning : Dagens globaliserade samhälle är sammankopplat bl.a. via den digitala tekniken, vilket bidrar till utvecklingen av individens språk och kommunikationsförmåga. Dagens barn utvecklar sitt engelska språk och digitala kompetenser i skolan men även utanför genom interaktion via sociala medier och spelifiering. LÄS MER

 2. 2. Improving an Application Using Gamification

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Diaco Uthman; William Åkerman; [2020]
  Nyckelord :Gamification; Bunge; Hooked; The Bronson Project;

  Sammanfattning : It is believed that roughly two out of three users stop using a new application within 90 days. This causes problems for developers, trying to produce a successful application with many users. A strategy that has proven to be beneficial is gamification. However, as a developer, it is difficult to know which functionalities to use. LÄS MER

 3. 3. Digital teknik och game based learning samt gamification i de yngre åldrarna : En intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anette Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :computer games; early childhood education; educational games; game based learning; gamification; TPACK; intervju; spelbaserat lärande; spelifiering;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore preschool teachers and preschool pre-service teachers approaches to gamification, game based learning and digital technology in early childhood education. The theoretical framework in the study is based on Mishra and Koehler's (2006) Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) theory. LÄS MER

 4. 4. DreamScape, a Platform for Creating, Sharing and Listening to Interactive Stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Iza Alstergren; Andreas Andersson; Lovisa Hedman; Daniela Maric; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Storytelling has been a part of human culture ever since we gained the ability to speak. Telling stories is a way to entertain, pass along knowledge, and present moral dilemmas. Today, many people choose to enjoy stories by listening to audiobooks. LÄS MER

 5. 5. "Det finns potential. Vi kör fortfarande hänga gubbe". : En intervjustudie om elevers uppfattning om rollspel som undervisningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Victor Engelmartin; [2020]
  Nyckelord :rollspel; undervisningsmetod; intervjustudie;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines if tabletop roleplaying games can be used as a teachingmethod in the social studies subject in the upper secondary school. The purpose of thebachelor thesis is by the experiences and perception of tabletop roleplaying games as ateaching method from students to see if there is potential in the method to develop subjectspecific knowledge in social studies and/or general curricular knowledge. LÄS MER