Sökning: "spelindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet spelindustrin.

 1. 1. Ett kommunikativt dubbelspel: en kvalitativ studie om motstridiga värden i en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Trine Lökken; Elin Ekblom; [2019]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; extern kommunikation; kontroversiella branscher; spelindustrin; paradox; kvalitativ textanalys; motstridiga värden; vinstdrivande; ansvarstagande; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to increase the knowledge of how conflicting values within an organization are expressed in the external communication with the help of a text analysis. The study focused on two main communication channels: press releases and commercials that were analyzed with a rhetorical analysis of text and speech and a rhetorical analysis of visual messages. LÄS MER

 2. 2. Mikrotransaktioner i tv-spel : En studie om spelarnas syn på mikrotransaktioner, och mikrotransaktioners påverkan på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Simon Höglund; Carlo Kovacevic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Försäljning av virtuella föremål i tv-spel genom mikrotransaktioner har blivit en vanlig affärsmodell inom spelindustrin. Mikrotransaktioner ger spelföretagen en fortsatt inkomstkälla även efter den initiala försäljningen av ett tv-spel. LÄS MER

 3. 3. The Difference in Differentness: Low-Risk, High-Budget versus Innovation and Creativity : An exploratory view from a game-designer’s perspective

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Slavko Stojnić; [2019]
  Nyckelord :saturation; innovation; differentness; AAA; Indie; video game; industry; risk; creativity; övermättnad; innovation; olikhet; AAA; Indie; TV-spel; industri; risk; kreativitet;

  Sammanfattning : With what seems like decades of debate behind us, low-risk, high-budget, high exposure releases are still seen as a threat to creativity, innovation and health of the game industry as a whole. This exploratory pilot study aims to evaluate methods and create instruments which can be used to measure and compare the levels of differentness contained within the AAA and Indie releases. LÄS MER

 4. 4. Två sidor av ett spelmynt : En studie om attityden kring spel om pengar inom lagidrott i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Fredriksson; Madelene Rone; [2019]
  Nyckelord :Attityd till spel om pengar; lagidrott; könsskillnader; sponsring; spelproblem;

  Sammanfattning : Idag livnär spelindustrin Sveriges största folkrörelse - idrotten som är en hälsofrämjande arena. Samtidigt har spel om pengar kommit att bli mer uppmärksammat under de senaste åren som ett växande individ- och samhällsproblem. LÄS MER

 5. 5. Thinking Outside the Lootbox : Balancing on the Scale of Gacha

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign; Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Kevin Alonso; Erik Jigvall; [2018]
  Nyckelord :dark game design patterns; Gacha; Gachapon; Gasha; gambling; game industry; Lootboxes; Lootcrates; video games; virtual economies.;

  Sammanfattning : Lootboxes currently cause a frequent debate in the games industry where the discussion is often focused on the connection to gambling. In this thesis an addition to this debate is made by taking a closer look at Gacha design – a way to design games around monetization – through theory and player opinions. LÄS MER