Sökning: "spelkaraktär"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet spelkaraktär.

 1. 1. Vilken karaktär väljer du? : Karaktärsval i digitala spel och klädernas roll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Svensell; Amanda Öberg; [2021]
  Nyckelord :digital games; gender; character choice; clothes in games; game character; Digitala spel; kön; karaktärsval; kläder i spel; spelkaraktär;

  Sammanfattning : In this study we look at character choices in digital games, what causes them and more specifically how big of an impact the character’s clothing has on this choice, and how this differs between genders. Further, we also look at differences in how partially nude characters are perceived versus fully clothed characters, as well as how all of this affects the player's user experience. LÄS MER

 2. 2. Matljudets påverkan på inlevelse : Ljudeffekter för konsumtion av mat i spel och dess påverkan på spelarens inlevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Bassmann; [2021]
  Nyckelord :Krispiga ljud; Matljud; Inlevelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka ljudet av mat som konsumeras i spel och studiens huvudsakliga fokus är krispiga matljud och om dessa ljud föredras framför blöta samt abstrakta ljud. Bakgrundskapitlet av denna studie går igenom ett flertal olika artiklar som har flera olika teorier samt forskning inom studiens valda områden och dessa områden är Hur människor reagerar på ljud av mat som konsumeras, Inlevelsens betydelse i spel och slutligen Ljudeffekters påverkan på människor. LÄS MER

 3. 3. The Player as a Conductor : Utilizing an Expressive Performance System to Create an Interactive Video Game Soundtrack

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Magnus Lundh Haaland; [2020]
  Nyckelord :interactive music; adaptive music; expressive performance systems; CSEMP; video game music;

  Sammanfattning : Music is commonly applied in art and entertainment to enhance the emotional experience. In video-games and other non-linear mediums this task must be achieved dynamically at run-time, as the timeline of events is unknown in advance. LÄS MER

 4. 4. Låt oss diskutera näthat! : Hur en interaktiv produkt kan engagera unga gällande näthat på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Albemo; Nils Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Online hate speech; Social media; Counter-strategies; Interaction design; Serious games; Näthat; Sociala medier; Motstrategier; Interaktionsdesign; Serious games;

  Sammanfattning : Det finns många fördelar med sociala medier men likväl flera baksidor. Baksidorna inom denna kontext inkluderar kränkningar, trakasserier och hot. Näthat som begrepp är dessutom svårdefinierat, vilket gör ämnet än mer relevant att diskutera. LÄS MER

 5. 5. Normbrytande form på spelrollen Tank : Kan en spelkaraktär med de spelmekaniska egenskaperna hos rollen Tank upplevas annorlunda om den har en kroppstyp som inte normalt är associerad med den rollen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Bagler; [2018]
  Nyckelord :karaktärsdesign; geometriska former; concept art;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker om personer med erfarenhet av hjältebaserade spel kan kategorisera en karaktär som rollen Tank, när karaktären har en kroppstyp som inte normalt är associerad med rollen. De fem deltagarna i undersökningen fick se två karaktärer, en med bred kroppsform och en med smal kroppsform. LÄS MER