Sökning: "spellicenser"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet spellicenser.

 1. 1. När monopolet upphör, stannar pengarna i Sverige?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Magnus Olausson; Christopher Larsson; [2009]
  Nyckelord :SOU 2008:124; monopol; spelreglering; spellicenser; beskattning;

  Sammanfattning : Sverige har som de flesta känner till ett antal olika monopol. Med monopol menas att detgenom reglering bara är svenska staten som får bedriva verksamhet inom Sveriges gränser.Några av de mest kända monopolen är Systembolaget, Apoteket och Svenska spel. Bolagenägs av staten och bedrivs i aktiebolagsform. LÄS MER

 2. 2. En ekonomisk analys av den svenska regleringen av kasinospel

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Stina Vallgren; [2003]
  Nyckelord :Economics; Kasinoverksamheten; Välfärdsteori; Casino Gambling; Welfare Theory; Special Interest Theory; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att dels beskriva, dels med utvald ekonomisk teori analysera regleringen av den svenska formen av kasinoverksamhet. Av särskilt intresse är att diskutera orsaken till den svenska lagstiftningen som reglerar spelverksamhet samt lagstiftningens relevans för en spelverksamhet som är utsatt för utländsk konkurrens. LÄS MER