Sökning: "spelmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet spelmarknad.

 1. 1. En konkurrensutsatt spelmarknad : Med särskild inriktning på onlinespel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nilsson Alexander; [2018]
  Nyckelord :spel; spellagstiftning; eu-rätt; fria rörlighet; inre marknad; lotteri; kasino; online;

  Sammanfattning : Den svenska spellagstiftningen härrör från närmare ett sekel tillbaka i tiden. Staten har sedan 1943 varit ensam aktör på den svenska spelmarknaden och en privatiserad spelmarknad har enbart funnits under den korta tid som Tipstjänst inte varit förstatligat. Sedan införandet av spelmonopolet har mycket hänt. LÄS MER

 2. 2. Spellicensutredningensförslag till ny spellagstiftning : Förslagets skillnader gentemot gällande rätt ochförslagets förenlighet med EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sofia Higson; Josefine Lindh; [2017]
  Nyckelord :Spellagstiftning; Spellicenslagstiftning; SOU 2017:30;

  Sammanfattning : Som EU-medlem är Sverige förpliktade att följa de direktiv och regler som finns inom unionen. Sverige har dock brustit i tillämpningen av unionens regler på spelområdet och spelmonopolet har fått utstå både nationell och internationell kritik. I mars 2017 utkom Spellicensutredningens En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). LÄS MER

 3. 3. Familjens separation från staten : En kvalitativ studie över branschförändringar vid en framtida omreglering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jenny Pettersson; Lovisa Backman; [2017]
  Nyckelord :omreglering; marknadsförändring; institutionell teori; institutionell förändring; hästmonopol;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur kommer svensk travsport som bransch att förändras vid en omreglering av den rådande monopolmarknaden?Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån aktörernas perspektiv beskriva hur en bransch kan komma att förändras vid en kommande omreglering.  Metod: Studien bottnar i en kvalitativ och deduktiv metodansats. LÄS MER

 4. 4. Idrottare är tyvärr väl inte av naturen hederligare än någon annan medborgare även om man önskade att det vore så : En belysning av den upplevda problematiken med matchfixing inom svensk idrott

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Victor Ljunggren; [2017]
  Nyckelord :Matchfixing; idrott; organisation; preventivt arbete; spelmarknad;

  Sammanfattning : Matchfixing är idag ett erkänt problem inom svensk idrott där vissa specialidrottsförbund riskerar att drabbas mer än andra. Det finns en specifik riskgrupp, ’’Hot mot matchfixing’’, framtagen av Riksidrottsförbundet vilken består av ett tiotal idrotter där risken bedöms vara störst av att bli drabbad av matchfixing. LÄS MER

 5. 5. Samhällsansvar – utveckling mot en sundare spelmarknad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Johan Andersson; Jon Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Regulated; Unregulated; Corporate Social Responsibility; Legitimacy; Communication; Approach; Reglerad; Oreglerad; Samhällsansvar; Förhållningssätt; Legitimitet; Kommunikation;

  Sammanfattning : Samhällsansvar eller corporate social responsibility är ett diffust begrepp. Begreppet har funnits i periferin sedan en lång tid tillbaka men har på bara de senaste decennierna fått ett rejält uppsving. Inte minst på grund av internets frammarsch, vilket har gjort det lättare för bolagen att uppvisa sitt ansvarstagande inför samhället. LÄS MER