Sökning: "spelmekanismer"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet spelmekanismer.

 1. 1. NÅ NÄSTA NIVÅ MED GAMIFICATION En studie kring tillämpning och potentiella nyttoeffekter av gamification

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Maria Berjaoui; Marcus Palmqvist; [2019-08-07]
  Nyckelord :gamification; nyttoeffekter; spel; spelmekanismer; tillämpning;

  Sammanfattning : Games have long engaged and motivated players and the development of technologyhas made it possible to expand its use areas. Game mechanisms are no longer usedsolely in games but can be identified in areas such as in mobile applications, workplacesand educational contexts. LÄS MER

 2. 2. UPPLEV GAMIFICATION : En studie om användarupplevelser av gamification samt dess upplevda syfte inom callcenters

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Lundberg; Linn Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Gamification; användarupplevelser; spelelement; psykologisk påverkan; beteendeförändring.;

  Sammanfattning : Gamification är ett relativt nytt fenomen som blir mer vedertaget i företagsvärlden. Kort beskrivet innebär det att spelmekanismer och spelelement implementeras i en icke-spelkontext, exempelvis inom ett informationssystem på ett företag. LÄS MER

 3. 3. Motivationsfaktorer i spelifiering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Leo Rogeman; Rasmus Persson; [2019]
  Nyckelord :Spelifiering; motivation; designstrategi; extrinsisk och intrinsisk motivation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Att motivera personer till användandet av implementerade system är idag en stor utmaning för företag. För att försöka lösa detta försöker många företag använda spelifiering som ett motivationshöjande verktyg. Denna studie behandlar spelifiering och hur motivation delas upp och används vid utvecklandet av spelifierade lösningar. LÄS MER

 4. 4. Implementation av gamification i digitala system : Vilka framgångsfaktorer är viktigast för en lyckad implementation?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Kevin Amarasinghage; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gamification (spelifiering på svenska) innebär att implementera spelmekanismer och speltänk i olika aktiviteter som inte är spel. Det här för att öka engagemanget och motivera användarna till att fortsätta använda den aktiviteten. LÄS MER

 5. 5. LÄRANDEPOTENTIAL & HISTORIEBRUK I DATORSPEL : En kvalitativ analys av Crusader Kings 2 möjligheter för lärande och historia ämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Nordqvist; [2017]
  Nyckelord :Video games; History; Teaching potential; Uses of History; Datorspel; Historia; Lärarpotential; Historiebruk;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett videospel som heter Crusader Kings 2 använder historia. Studien kommer också att titta på den potential videospel kan ge som pedagogiskt verktyg för lärande. Detta har analyserats i nära relation till den svenska läroplanen för ämnet historia på gymnasiet. LÄS MER