Sökning: "spelmiljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet spelmiljöer.

 1. 1. Färgassociationer i en tredimensionell spelmiljö : En undersökning om hur olika färgsättningar av en spemiljö uppfattas emotionellt av spelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Iris Casado; Sassa Sjöberg Lang; [2022]
  Nyckelord :Färgteori; färgpaletter; färgassociationer; spelmiljöer; dataspel;

  Sammanfattning : Har färg en påverkan på känslor och är färgsättning viktig när det gäller hur spelmiljöer upplevs? Kan färgval i spel bidra till att fel stämning förmedlas, vilket i sin tur kan leda till en sämre spelupplevelse? Det här arbetet vill skapa en bättre förståelse kring hur färger kan användas i spel för att förbättra spelupplevelse. Arbetet utgick från fyra hypoteser som kopplades till en artefakt, vilket består av två spelmiljöer, inomhus- och utomhusmiljö, som kombinerar 3D- och 2D-grafik. LÄS MER

 2. 2. Traditionell bildkomposition i interaktiva 3D-spelmiljöer : En tydligare vägledning än intuition?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Eli Renström; [2022]
  Nyckelord :Bildkomposition; spelmiljöer; 3D-grafik; visuell perception;

  Sammanfattning : Traditionell bildkomposition har inom forskningen stort fokus på fotografi och måleri. Där dessa områden är statisk 2D utforskar detta arbete bildkompositionen i interaktiv 3D-spelmiljö för att undersöka hur spelare upplever det är att orientera sig i miljöer uppbyggda både efter beprövade bildkompositionsteorier och miljöer uppbyggda efter intuition av gäster utan förkunskap. LÄS MER

 3. 3. Miljöberättande : En studie av spelmiljöer ur ett musikalist perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Höglund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöberättande kommer ursprungligen från nöjesparksindustrin men har på senare tid utforskats om inom spelbranschen. Forskningen i denna studie besvarar följande frågeställning: Hur uppfattar spelaren “environmental storytelling” beroende på användningen av stems i spelmusik för “survival horror” genren? Denna undersökning utfördes via direktobservation samt enkätfrågor med fokus på kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Automatic game-testing with personality : Multi-task reinforcement learning for automatic game-testing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oleguer Canal Anton; [2021]
  Nyckelord :Deep Reinforcement Learning; Multi-Task; Successor Features; Game- Testing; Personas; Djup förstärkningsinlärning; Multitasking; Efterföljande kännetecken; Speltestning; Artificiell intelligens; Persona.;

  Sammanfattning : This work presents a scalable solution to automate game-testing. Traditionally, game-testing has been performed by either human players or scripted Artificial Intelligence (AI) agents. While the first produces the most reliable results, the process of organizing testing sessions is time consuming. LÄS MER

 5. 5. Musikaliska klichéer i digitala spel : En undersökning om hur klichéer i spelmusik påverkar perception av miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Bergström; Anna Liljefors; [2021]
  Nyckelord :Datorspel; musik; klichéer; spelmiljöer;

  Sammanfattning : Undersökningens mål var att reda på huruvida musikaliska klichéer kan påverka människors perception av olika miljöer. Information om klichéer och musikaliska element från barocken, kinesisk musik, och afrikansk musik samt annan relevant forskning användes som arbetets bakgrund. LÄS MER