Sökning: "spelmotor"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet spelmotor.

 1. 1. Natur och design : En romantisk estetik

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :William Holmberg; Carl Andersson; [2018]
  Nyckelord :Romantiken Design Natur Ljussättning Scener;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med arbetet var att undersöka hur man kan digitalt återskapa design och natur i en romantisk estetik. Det vill säga att undersöka hur man kan använda äldre metoder från konstepoken romantiken inom 3D-modellering. LÄS MER

 2. 2. Distribuerad förstärkt verklighet för att stödja kommunikation mellan arkitekt och beställare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Raafat Hussamadin; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; game engine; distributed communication; network synchronization; Förstärkt verklighet; spelmotor; distribuerad kommunikation; nätverkssynkronisering;

  Sammanfattning : Collaborative design inträffar när flera aktörer samarbetar för ett gemensamt mål eller intresse som inte kan åstadkommas ensamt. Collaborative design sker antingen i ett co-located möte ”ansikte mot ansikte” eller distribuerat möte ”distansmöte”. LÄS MER

 3. 3. VR som arkitektoniskt kommunikationsverktyg : Realtidsvisualisering i designprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Antony Saade; [2018]
  Nyckelord :Virtual reality; game engine; level of detail; architect; client; Virtuell verklighet; spelmotor; detaljnivå; arkitekt; kund;

  Sammanfattning : Hur människor uppfattar rumsligheter är komplext. Människor baserar det upplevda rummet på professionell expertis, erfarenheter och vilket visuellt kommunikationsverktyg som rummet presenteras med hjälp av. LÄS MER

 4. 4. Performance of Priority-Based Game Object Scheduling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nathan Bhat; Filip Åsberg; [2018]
  Nyckelord :Game engine; game loop; game object; concurrency; scheduling; coroutine; update calls; gameplay; prioritizing;

  Sammanfattning : This paper investigates alternative scheduling for game objects in a game engine by using priority based algorithms and comparing different priority assigning methods. Research concerning commercial game engines, game loops, concurrency and scheduling was performed. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering och 3D-simulering i granskningsprocessen - Kan digitalisering av granskning leda till en förbättrad kommunikation och förståelse i projekteringen?

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Fabian Lundgren; Olle Rhodin; [2017]
  Nyckelord :Granskning; 3D-Simulering; Revit; BIM; Revizto; Gamification; VR; Modellering; Visualisering; Digitalisering; Realtidsvisualisering; Digital granskningssamordning;

  Sammanfattning : 3D-simulering av modeller har länge varit en möjlighet att använda sig av i byggbranschen. Trots det finns det flera arbetsområden och processer där just realtidsvisualisering (non-imersive VR) skulle kunna vara ett otroligt kraftfullt verktyg, men det implementeras inte. Granskning av modeller är en process som faller under denna kategori. LÄS MER