Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Miljöberättande : En studie av spelmiljöer ur ett musikaliskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Höglund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöberättande kommer ursprungligen från nöjesparksindustrin men har på senare tid utforskats om inom spelbranschen. Forskningen i denna studie besvarar följande frågeställning: Hur uppfattar spelaren “environmental storytelling” beroende på användningen av stems i spelmusik för “survival horror” genren? Denna undersökning utfördes via direktobservation samt enkätfrågor med fokus på kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av adaptiv jämfört med linjär spelmusik på spelglädje : Hur påverkas spelare av musik som adaptivt anpassar sig efter spelet jämfört med musik som repeteras linjärt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sean Sigfried; [2021]
  Nyckelord :adaptiv musik; linjär musik; spelupplevelse; spelglädje;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka hur spelares spelglädje påverkas av datorspelsmusik som adaptivt anpassar sig efter spelet - jämfört med linjärdatorspelsmusik som endast repeterar sig. Tidigare forskning tyder på att adaptivmusik påverkar spelupplevelsen positivt samt att spelare föredrar adaptiv musik överlinjär och ingen musik alls. LÄS MER

 3. 3. Musikaliska klichéer i digitala spel : En undersökning om hur klichéer i spelmusik påverkar perception av miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Bergström; Anna Liljefors; [2021]
  Nyckelord :Datorspel; musik; klichéer; spelmiljöer;

  Sammanfattning : Undersökningens mål var att reda på huruvida musikaliska klichéer kan påverka människors perception av olika miljöer. Information om klichéer och musikaliska element från barocken, kinesisk musik, och afrikansk musik samt annan relevant forskning användes som arbetets bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av tonregister för att förmedla rädsla inom spelmusik : Vid vilket tonregister är musik mest effektiv för att skapa eller förstärka en känsla av rädsla i spel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Berggren; Rickard Willners; [2020]
  Nyckelord :Musik; tonregister; rädsla; spel;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har utförts om vilken betydelse musik har inom dataspel, vad musik tillför till helhetsupplevelsen och vilka parametrar inom musiken som framkallar vissa emotionella reaktioner hos spelaren. Dock har få av dessa studier fokuserat på tonregister och dess användbarhet för att framkalla rädsla, vilket leder till denna undersöknings problemformulering. LÄS MER

 5. 5. Levande spelmusik : Att bearbeta arrangemang på TV-spelsmusik utifrån musikers upplevelser och återkoppling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johannes Frykholm; [2020]
  Nyckelord :arrangering; TV-spelsmusik; orkester; pop- och rockensemble; upplevelsen av eget spel; återkoppling;

  Sammanfattning : TV-spelsmusik och arrangering är något som brinner starkt för mig. Dock kan det finnas bristande intresse för TV-spelsmusik bland professionella musiker. LÄS MER