Sökning: "spelmusik"

Visar resultat 11 - 15 av 31 uppsatser innehållade ordet spelmusik.

 1. 11. Musik, videospel och prestationsförmåga : Hur musik påverkar spelarprestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Elmlund; [2019]
  Nyckelord :Design; musik; prestation;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserade på att undersöka hur spelmusik påverkar spelarprestationer. I bakgrunden presenteras en kort historisk bakgrund av spelmusik samt studier som har gjorts inom ämnet. LÄS MER

 2. 12. Indisk spelmusik : Påverkan av Indiska skalor i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Envall; [2019]
  Nyckelord :Skalor; Dur; Frygisk; Thaat Marva;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur indiska musikskalor påverkar en spelares prestation i ett spel i förhållande till hur spelare presterar till skalor från västvärlden. Rapporten innehåller den ve-tenskapliga bakgrunden till arbetet, förberedelserna och resultat ifrån en undersökning där tre musikskalor (dur, frygisk och den indiska skalan ”thaat marwa”) spelades upp under ett spel-test. LÄS MER

 3. 13. Inverkan av spelmusikens instrumentation : Hur instrumentationen i spelmusik påverkar spelarens val i en virtuell värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alexander Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :instrumentation; music; psychology; immersion; instrumentation; musik; psykologi; immersion;

  Sammanfattning : Musik har en värdefull plats i spelvärlden, strävan efter att skapa något unikt och innovativt präglar varje kompositör. Är det möjligt att subliminalt förmedla och påverka spelarens val i en virtuell värld, genom musik? Den här studien fokuserar på om hur instrumentationsbyte inom spelmusik kan ha en inverkan på spelarens handlingar i spelet Minecraft (2011). LÄS MER

 4. 14. DISSONANS I SPELMUSIK : En studie om musikalisk dissonans och dess påverkan på upplevd prestationsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Martin Lindén; [2018]
  Nyckelord :music; dissonance; consonance; game music; performance; musik; dissonans; konsonans; spelmusik; prestation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Musikens påverkan på spelprestation : En studie om vad musik har för påverkan på prestation i ett racingspel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Simon Eckerström; [2018]
  Nyckelord :Motivation; prestation; racingspel; spelmusik;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur musiken påverkar en spelare i ett spel. Studien utfördes genom att klocka deltagarnas varvtider på spelet Burnout 3 Takedown för att se om det fanns en skillnad i prestation med olika sorters musikgenrer. LÄS MER