Sökning: "spelmusik"

Visar resultat 16 - 20 av 31 uppsatser innehållade ordet spelmusik.

 1. 16. Adaptiv spelmusik : En studie om musikens funktion och kompositörens roll i datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Christian Larsson; [2017]
  Nyckelord :adaptiv; musik; spelmusik; spel; gaming; immersion; kompositör;

  Sammanfattning : I denna undersökning studerar jag hur adaptiv musik påverkar spelarens immersion i ett datorspel, samt undersöker hur ens roll och arbetsprocess påverkas som kompositör vid adaptiv musikkomponering. Genom att ha varit med och skrivit musik till ett datorspel som gjorts från grunden har jag getts unika inblickar i den processen. LÄS MER

 2. 17. Spelmusikens önskade mening : En kvalitativ studie om kommunikationen mellan studerande spelutvecklare och kompositörer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Albin Sendelbach; [2017]
  Nyckelord :Semiotik; spelmusik; spelutvecklare; datorspel; kompositör.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att visa upp ett antal nyckelteman som framkommer inom kommunikationen mellan studerande spelutvecklare och kompositörer. Dessa togs fram genom speltest och intervjuer med fem studenter. LÄS MER

 3. 18. Att överföra topline writing till film- och spelmusik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Johan Olowsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Rytm : Rytmens funktion i dataspelsmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustav Håkansson; [2017]
  Nyckelord :musik; rytm; spel; spelmusik;

  Sammanfattning : I bakgrundskapitlet presenteras den litteratur och forskning som står till grund för denna studie vilket innefattar forskning om musikens påverkan på människor, teorier kring rytm och hur den upplevs, samt hur musik fungerar i kontexten av dataspel. Arbetet är en undersökning vars syfte var att studera vilken påverkan musikalisk rytm har på spelares handlingar i spelmiljöer. LÄS MER

 5. 20. Konventioner inom spelmusik : En kvalitativ studie i hur barn kopplar dataspelsmusik med dataspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Olsson; [2017]
  Nyckelord :konventioner; dataspel; musik; barn; genre;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att studera hur barn tänker kring musik till dataspel och vilka val de gör i förhållande till sina tidigare erfarenheter av musikkonventioner inom dataspelsgenrer. Dessa frågor undersöktes genom att en artefakt skapades utifrån kunskaper från tidigare forskning och två förstudier. LÄS MER