Sökning: "spelmusik"

Visar resultat 21 - 25 av 31 uppsatser innehållade ordet spelmusik.

 1. 21. Spelinlevelse genom musik : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Liam MacGregor; [2016]
  Nyckelord :spelinlevelse; dataspel; musik; spelmusik; kvantitativ beteendevetenskaplig studie;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Konsekvenser av dissonanser i spelmusik : Hur dissonanta och konsonanta intervall används i spelmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :My Ehrsköld; [2016]
  Nyckelord :intervall; dissonans; konsonans; norm;

  Sammanfattning : Arbetet berör frågeställningen om en gradvis ökning av dissonanta intervall i tre kompositioner påverkar uppfattningen av en cutscene. Med hjälp av tidigare forskning kring människans relation till musikaliska intervall och med ytterligare research, skapades en artefakt. LÄS MER

 3. 23. Dissonans i dynamisk musik : och dess funktion som designverktyg för spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Malin Wallius; [2016]
  Nyckelord :musik; dynamisk spelmusik; dissonans; speldesign;

  Sammanfattning : Arbetets syfte var att undersöka hur dynamisk spelmusik med inslag av dissonans påverkar en spelares möjlighet att lösa ett pusselspel. I bakgrundskapitlet beskrivs spelmusikens historia från linjära loopar till dynamisk musik, den dynamiska musikens användningsområden och studier som gjorts om dissonans och konsonans. LÄS MER

 4. 24. Symfonisk musik i spelmusik : Undersökning om genombrottet för symfonisk musik i tv och datorspel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Tony Westling; [2016]
  Nyckelord :Symfonisk spelmusik; genombrott; 90-talet; 2000-talet; dynamisk musik; hermeneutik; Final Fantasy; The Elder Scrolls; Uematsu; Collins; Phillips;

  Sammanfattning : This essay will try to examine the breakthrough of symphonic game music by following my hypothesis of the actual breakthrough in late 90s through early 2000s. The method of the essay is a hermeneutic approach which will find different interpretations that in the later part of the essay will lead to an analysis and discussion. LÄS MER

 5. 25. Emotioner och motivationer vid musiklyssnande och spelande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Caroline Malmgren; [2015]
  Nyckelord :Musik; spel; spelmusik; emotioner; motivationer;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom emotioner som upplevs genom nöjen har visat att det emotioner kan upplevas genom nöjet och att det oftast handlar om positiva emotioner. Personer använder nöjen till att till exempel framkalla känslor eller för att glömma bort vardagen. LÄS MER