Sökning: "spelmusik"

Visar resultat 6 - 10 av 31 uppsatser innehållade ordet spelmusik.

 1. 6. ”Som riktig musik” : En kvalitativ studie om spelmusik och dess plats i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Fredrik Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Musikpedagogik; identitet; dataspel; spelmusik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har som syfte att att undersöka unga vuxnas relation till genren spelmusik samt hur skolan tar vara på elevers intresse av densamma. Studien görs i två delar; en fokusgruppsintervju med fem folkhögskolestudenter på en spelmusiklinje samt en djupintervju med studenternas ansvarige lärare. LÄS MER

 2. 7. Atmosfärisk musik i 3D för datorspel : En jämförelse mellan stereomixning och hörlursanpassad 3D-mixning för datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Sten Hallström; [2019]
  Nyckelord :binaural; spatial; 3D; musik; spel; hörlur; mix; atmosfär;

  Sammanfattning : I den här studien utforskas tillämpandet av binaural processering för hörlursmixar till spelmusik. För att undersöka hur binauralt mixad atmosfärisk spelmusik upplevs av lyssnare, jämfört med vanlig stereomixad atmosfärisk spelmusik, har individuella lyssningstest genomförts. LÄS MER

 3. 8. Tekniken Spelar Roll : Musiken som informationsgivare i spelmediet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Alexander Lönnborn; [2019]
  Nyckelord :Video game music; Ludomusicology; music in multimedia; Narrative music; Analytical play; Spelmusik; Ludomusikologi; Mediemusik; Musikaliska berättarfunktioner; Analytiskt spelande; Tv-spel;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker hur musikens berättarfunktioner används som informationsgivare i spel och hur tekniken påverkat dessa funktioner. I undersökningen ingår två spel, Donkey Kong Country från 1994 och The Last of Us från 2013, som analyseras efter Tim Summers metod ”Analytiskt spelande” och beskrivs enligt Johnny Wingstedts musikaliska berättarfunktioner. LÄS MER

 4. 9. Analys av musiken i Ocarina of Time : En studie i att lära sig musikteori med spelmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :JONATHAN WANNEBY; [2019]
  Nyckelord :musikanalys; The Legend of Zelda; Ocarina of Time; Koji Kondo; tv-spelsmusik; spelmusik; datorspel; kyrkotonarter; komposition; musikundervisning;

  Sammanfattning : Spelserien The Legend of Zelda har funnits sen 1986 och Ocarina of Time är ett spel med mycket musik. Denna musik har analyserats för att ta reda på om det går att förstå musiken utifrån ett musikteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 10. Musikalisk återvinning : En studie i att komponera om filmmusik till spelmusik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jonas Christensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är undersöka huruvida återanvändning av material från tidigare kompositioner kan resultera i en tonsättning med egen originalitet och verkshöjd. Jag valde att koncentrera mig på att skriva soundtrack-musik till rörlig bild, för att inte riktlinjerna jag förhöll mig till endast skulle vara relaterade till musik. LÄS MER