Sökning: "spelproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet spelproblem.

 1. 1. Människor som spelar för mycket: En analys av relationen mellan spelbegär, problemets svårighetsgrad, personlighet, psykisk ohälsa och affektivitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Thomas Westerberg; [2022-02-17]
  Nyckelord :spelproblem; spelbegär; personlighet; psykisk ohälsa; affektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie var att undersöka hur personlighetsegenskaper, ångest och depression samt positiv och negativ affekt relaterar till spelproblem och olika dimensioner av spelbegär hos människor med spelproblematik. Deltagarna bestod av personer med spelproblem (N = 66) som besvarat en webenkät som funnits tillgänglig på olika sociala medier/nätverk. LÄS MER

 2. 2. Spelbranschens sociala ansvarstagande : En studie om svenska börsnoterade casino- och spelföretags hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Moa Gränshagen; Paulina Karpinska; [2022]
  Nyckelord :Annual report; Control; CSR; Gambling problems; Greenwashing; GRI; Responsibility; Responsible gambling; Ansvar; Ansvarsfullt spelande; CSR; Greenwashing; GRI; Hållbarhetsredovisning; Spelproblem; Kontroll;

  Sammanfattning : Syftet i studien är att finna likheter och skillnader i casino- och spelföretagens redovisade sociala ansvarstagande. Urvalet är svenska spelföretag som är noterade på Stockholmsbörsen. De studerade företagen är LeoVegas, Evolution AB, Betsson AB och Kindred Group PLC. LÄS MER

 3. 3. “Vi är King av Casino - och är man ett kungligt spelbolag måste man även ta ett kungligt ansvar” : En fallstudie om spelbolaget LeoVegas sociala ansvar i sitt externa kommunikationsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Klara von Liewen Wistrand; Frida Halvardsson; [2022]
  Nyckelord :Legitimacy; external communication; LeoVegas; gambling companies; gambling problems; social responsibility; CSR; online games; Legitimitet; extern kommunikation; LeoVegas; spelbolag; spelproblem; socialt ansvar; CSR; onlinespel;

  Sammanfattning : Online gambling related problems is a growing societal problem. Hence, the online gambling companies are meeting increased pressure to take social responsibility for their impact. In this way, a paradox is created between making money from increased gambling and reducing gambling addiction. LÄS MER

 4. 4. Vem är personen bakom pokerfejset? : En kvalitativ intervjustudie om hur spelberoende kan hålla människor på en genomgående destruktiv väg i livet och hur det kan hållas dolt för alla i sin omgivning under lång tid fram till tillfrisknandet

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Eva Assmar; [2022]
  Nyckelord :Gambling addiction; Problem gambling; Poker face; Gambling recovery; Former gambling addict; Self-help groups; Sense of coherence; Stigma; Spelberoende; Problemspel; Pokerfejs; Spelfrihet; Spelfria spelberoende; Självhjälpsgrupper; KASAM; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med spelproblem har betydligt oftare suicidtankar, suicidplaner och suicidförsök än den allmänna befolkningen. Spelproblem är ett folkhälsoproblem då det kan ge allvarliga sociala, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser för individen, för närstående och för samhället i stort. LÄS MER

 5. 5. I nöd och (för)lust - Ekonomiskt bistånd och spel om pengar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Ekenstierna; [2022]
  Nyckelord :Social work; gambling; financial assistance; financial support; money Socialt arbete; spel om pengar; spelproblem; ekonomsikt bistånd; pengar; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to understand how social workers within financial social assistance reflect in cases where gambling occurs. Six semi-structured interviews were conducted. The sample consisted of six social workers working withing financial assistance from two municipalities. LÄS MER