Sökning: "spelreglering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet spelreglering.

 1. 1. Gränsöverskridande spel i Sverige och EU - Kan internets friska vindar blåsa omkull de statliga korthusen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Herman Sandström; [2017]
  Nyckelord :spelmonopolet; licensutredningen; inre marknad; spel; onlinespel; spelreglering; spelregleringar; etableringsfrihet; tjänstefrihet; fri rörlighet för tjänster; sverige; lotterilagen; monopol; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den inre marknaden i EU karaktäriseras av ett antal friheter. Onlinespel faller under etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Medlemsstaterna har med stöd av ett fördragsundantag, tenderat att vilja förbehålla sig rätten att erbjuda speltjänster inom respektive land. LÄS MER

 2. 2. Spelmonopolets vara eller icke vara : Den svenska spelmodellen och det kommande förslaget på ny spelreglering i ljuset av EU-domstolens rättspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Edlund; [2016]
  Nyckelord :Spelmonopol; EU-rätt; Spellicensutredningen; Svensk spellagstiftning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. CSR på en avreglerad marknad : Socialt ansvarstagande som konkurrensfördel

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Peter Gustavsson; Joel Häggquist; [2010]
  Nyckelord :Deregulation; monopoly; competition; gambling market; CSR; Avreglering; monopol; konkurrens; spelmarknad; CSR;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den statliga utredningen En framtida spelreglering presenterades under december 2008. Ett förslag i utredningen är att delar av monopolet på den svenska spelmarknaden i framtiden kan komma att konkurrensutsättas. LÄS MER