Sökning: "spelteori"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet spelteori.

 1. 1. Up next: Recommended for you by YouTube : A case study analysis on the implications of YouTube’s advertising-based business model on the US 2016 presidential elections.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anne-Lotte Hoekstra; [2020]
  Nyckelord :persuasive technology; social media theory; advertisement-based business model; game theory; sensationalism.; övertygande teknik; teori för sociala medier; annonsbaserad affärsmodell; spelteori; sensationalism;

  Sammanfattning : The information technology revolution has completely changed the world economy. This industry that has revolutionized many aspects of social life, created an incredible amount of jobs, and generated an enormous amount of wealth, has been growing exponentially fast since the beginning of this century. LÄS MER

 2. 2. Spelteori och auktionsmatematik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad matematik och statistik

  Författare :Johan Tilli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur tar man sig framåt? : En användarstudie av ett rörelsebaserat mobilspel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alva Lindhagen; [2020]
  Nyckelord :game design; interaction; gamification; movement; training; squat; usability; Speldesign; interaktion; rörelse; inomhusträning; benböj; användbarhet;

  Sammanfattning : Under de senaste tjugo åren har videospelsindustrin blomstrat och med det har det skett en ökning i antalet artiklar publicerade inom ämnet. Utvecklingen har följts av intresset för rörelsebaserade spel, där målet är att den som spelar ska utföra fysisk aktivitet samtidigt som denne har roligt. LÄS MER

 4. 4. Application of game theory in Swedish raw material market : Investigating the pulpwood market

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Rami Al Halabi; [2020]
  Nyckelord :Game theory; Herfindahl-Hirschman index HHI ; duopsony; multiple regression; pulpwood; mixed strategy; Nash equilibrium; Spelteori; Herfindahl-Hirschman index HHI ; duopsony; multipel regression; massaved; mixad strategi; Nash jämvikt;

  Sammanfattning : Studien går ut på att analysera marknadsstrukturen för två industriföretag(Holmen och SCA) under antagandet att båda konkurrerar mot varandragenom att köpa rå material samt genom att sälja förädlade produkter.Produktmarknaden som undersöks är pappersmarknaden och antas varakoncentrerad. LÄS MER

 5. 5. Investigating Strategic Hierarchical Information

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lukas Finnveden; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Multi-agent strategic planning is a field that seeks to model groups of agents who must cooperate to fulfil some goal. It is closely connected to the field of game theory, as games are used to model the interactions between players. LÄS MER