Sökning: "spelutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet spelutveckling.

 1. 1. Spatial prestandaprofilering i spel : Lokalisering av prestandaproblem i spelnivåer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karim Chanane; [2022]
  Nyckelord :Prestanda; profilering; visualisering; CPU GPU-bundenhet; värmekarta; prestandaproblem;

  Sammanfattning : Profilering är ett underutforskat område inom spelutveckling trots de höga prestandakraven och därmed optimeringsbehov i moderna spel. Detta arbete ämnar underlätta profileringsarbete genom att spatialt visualisera profileringsdata i form av värmekartor och dessutom visualisera GPU- och CPU-bundenhet. LÄS MER

 2. 2. En studie av prototypers roll inom speldesign : En studie som undersöker spelutveckling i det ”vilda”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sara Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish gaming development is a business activity that is active in a global market and where the gaming industry has grown in just a few decades from being a hobby for enthusiasts to a worldwide and cross-border industry that influences societal cultures and contributes to economic growth. The computer games industry had a turnover of SEK 34. LÄS MER

 3. 3. Spelutveckling från hemmet. : En studie om Covid-19 pandemins påverkan på anställda i spelindustrin.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Tobias Vestberg; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Game-companies; Communication; Work from home; Teamwork.; Covid-19; Spelföretag; Kommunikation; Arbete från hemmet; lagarbete.;

  Sammanfattning : Under våren av 2020 blev flera branscher tvungna att skicka hem sina anställda för att arbeta hemifrån som skydd från Covid-19 pandemin. Denna studie undersöker hur anställda inom spelföretag blev påverkade av det nya arbetssättet och vilka problem och fördelar detta innebar för individen. LÄS MER

 4. 4. Trafikbuller och vitt brus, hjälpmedel eller hinder? : Hur påverkar vitt brus respektive trafikbuller individers upplevda stressnivå i ett 3D pusselspel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ellis Börjesson; Leonora Pihl; [2022]
  Nyckelord :Trafikbuller; vitt brus; stress; dataspel;

  Sammanfattning : Trafikbuller är ett ljud som generellt upplevs störande och kan orsaka stress. Trafikbuller och vitt brus kategoriseras båda som broadband noise, men tycks ha motsatta hälsoeffekter. Frågeställningen som undersökts i denna rapport är således hur trafikbuller kontra vitt brus påverkar individers stressnivå. LÄS MER

 5. 5. MonoGenjin : En praktisk undersökning av 2D spelmotors- och spelutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Viktor Källberg; Tobias Källman Andersson; [2022]
  Nyckelord :Game engine; game development; Research through Design; RtD; autoethnography; collaborative autoethnography; CAE; hednoic-motivation system; HMS; Hedonic-motivation system adoption model; HMSAM; information systems; IS; Spelmotor; spelutveckling; forskning genom design; Research through Design; RtD; autoetnografi; kollaborativ autoetnografi; Collaborative Autoethnography; CAE; hedonic-motivation system; HMS; Hedonic-motivation system adoption model; HMSAM; informationssystem; IS;

  Sammanfattning : Spelindustrin är gigantisk och kontinuerligt växande, där detta inkluderar spelutveckling samt spelande av spel. Detta medför att en betydande mängd akademiker i sina yrkesliv kommer att beröra ämnesområdet spelutveckling. LÄS MER