Sökning: "spend"

Visar resultat 1 - 5 av 1574 uppsatser innehållade ordet spend.

 1. 1. Barns Hälsa i Förskolan : En didaktisk analys av förskollärares beskrivningar av deras praktiska arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sophie Willhammar; Anna Boström; [2024]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; barn; hälsa; fysisk hälsa; psykisk hälsa; social hälsa;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how preschool teachers experience their work with preschool children's physical, mental and social health. The study also highlights what conditions the preschool teachers experience they need for this kind of work to be possible. LÄS MER

 2. 2. Swedish Upper Secondary School Students’ attitudes toward intramural and extramural English

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tomas Lundh; [2024]
  Nyckelord :Attitudes; EFL learners; extramural English; Swedish upper secondary school;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate Swedish upper secondary school students’ attitudes toward English in school as well as to identify in what ways and to what extent they interact with English outside of school. An online questionnaire was used to collect data. LÄS MER

 3. 3. A quantitative study of Swedish high school L2 learners' receptive knowledge of English lexical collocations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Louise Frifelt; [2024]
  Nyckelord :Collocations; Multi-word units; Formulaic language; Second language acquisition; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This paper investigates receptive knowledge of English lexical collocations among Swedish high school students. The study tests the claim that L2 (second language) learners of English have a low level of collocational competence and tend to recognise high-frequent collocations more than low-frequent since the former have been encountered more. LÄS MER

 4. 4. Från kontroller till kunskap : En översikt av forskningen kring användningen av spelifiering inom historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Iris Vollmer Jantsky; [2024]
  Nyckelord :education; game-based learning; gamification; gaming; historical gaming history education;

  Sammanfattning : Young people in Sweden today spend a significant amount of time in front of computers playing games, and gaming has gained a negative reputation both in the public domain as well as within the field of education. The aim of this overview is to see whether gamification, the use of video games or parts of video games, can be a valuable tool for educators to increase student motivation, engagement and knowledge of history. LÄS MER

 5. 5. Får jag vara med?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andreas Andersson; Berta Burgos; [2023-10-26]
  Nyckelord :Relationsarbete; Inneslutning; Uteslutning; Fritidshemmet; Sociala relationer; Barndomssociologi; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : The Friends report spreads knowledge about bullying and harassment in the Swedish school. According to Friends, 25% of the students in grade F-3 are worried that they will be alone in the schoolyard when they are on a recess. 28% of the students in grades 3–6 answer that they feel lonely at school. LÄS MER