Sökning: "spetslastpannor"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet spetslastpannor.

 1. 1. Fossilfri Fjärrvärme : Möjligheter till konvertering av fossila spetslastpannor hos Falu Energi och Vatten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Erik Lorenz; Frida Dahlin; [2018]
  Nyckelord :Fossilfri fjärrvärme; konvertering; spetslastproduktion; bioolja; MFA; RME; HVO.;

  Sammanfattning : After the Paris climate agreement, the requirements were raised on the district heating sector in Sweden to eliminate the fossil fuels from the production. This concerns mainly the peak load production during cold season when the fossil boilers are needed the most. LÄS MER

 2. 2. Hårdare utsläppskrav för medelstora förbränningsanläggningar : En utredning om MCP-direktivets relevans, innebörd och konsekvenser för Mälarenergi och dess anläggningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andreas Jansson; [2016]
  Nyckelord :MCP; MCP-directiv; emissions; dust; power and heat; biofuels; fluegas cleaning; measurements; eddiciency; MCP; MCP-direktivet; emissioner; stoft; kraft och värme; biobränsle; rökgasrening; mätningar; stoftmätningar; verkningsgrad;

  Sammanfattning : EU har beslutat om ett nytt direktiv som innebär hårdare krav för mellanstora förbränningsanläggningar. Detta direktiv innebär hårdare utsläppskrav och när dessa nya gränser skall efterföljas 2025 eller 2030 är Mälarenergi ett företag som kommer att drabbas. LÄS MER

 3. 3. Verktyg för lönsamhetsberäkningar vid bränslekonvertering av spetslastpannor från olja till pellets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Jonathan Sorby; [2013]
  Nyckelord :Konvertering; bränslekonvertering; olja; pellets; lönsamhetsberäkningar;

  Sammanfattning : This report summarizes the development of a calculation program estimating the profitability of converting a peak-load oil-fired boiler to pellets. To convert an oil-fired boiler to pellets a new fuel handling system must be designed. Changes also have to be made to some other components. LÄS MER

 4. 4. Ersättning av fossilt bränsle i värmeproduktion: Pulverbrännare till befintliga oljepannor

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Conny Bengtsson; [2013]
  Nyckelord :Woodpowderburner; peak load boilers; converting; renewable energy; district heating; Träpulverbrännare; spetslastpannor; konvertering; förnybar energi; fjärrvärme;

  Sammanfattning : Vi står inför en förändring, att minska vårt beroende av fossil energi till förmån för en ökad användning av förnybar energi. Incitament i form av ökade punktskatter på fossilt bränsle påskyndar omställningen för företag till förnybar energi och- eller energieffektivisering av sin produktion. LÄS MER