Sökning: "spikningsplåtar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet spikningsplåtar.

 1. 1. Timber compression strength perpendicular to the grain - testing of glulam beams with and without reinforcement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Daniel Ed; Fredrik Hasselqvist; [2011]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I och med övergången från den svenska konstruktionsnormen, BKR, till den nya europeiska normen, Eurocode, har både karaktäristiska värden och tillvägagångssättet för beräkning av träts hållfasthet förändrats. Trä som konstruktionsmaterial är även specifikt påverkat, då ett nytt klassificeringssytem har införts i samband med övergången till Euorocode. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie mellan spikningsplåtsförband och WT-Tskruvar i limträkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Joel Ericsson; Goran Rusimovic; [2006]
  Nyckelord :Skanska Teknik; gluelam joints; nailing plates; WT-T screws; carrying ability; cost; performance time; damp circumstances; rust free; fire; experiment; drying period; Skanska Teknik; limträdförband; spikningsplåtar; WT-T skruvar; bärförmåga; kostnad; utförandetid; fuktiga förhållanden; rostfri; brand; experiment; uttorkning.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av Skanska Teknik med handledning av Johan Sjödin. Arbetets syfte var att jämföra olika limträförband, utförda av antingen spikningsplåtar eller WT-T skruvar, och komma fram till den bästa lösningen med hänsyn till bärförmåga, kostnad och utförandetid. LÄS MER