Sökning: "spikplåtar"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet spikplåtar.

 1. 1. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Seldert; [2020]
  Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

  Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionsutformning av moduler i korslimmat trä

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Sinan Celil; Philip Ahnfeldt; [2018]
  Nyckelord :CLT; cross-laminated timber; module; modular building; KL-trä; korslimmat trä; modul; volymelement;

  Sammanfattning : I projektet dimensionerades ett tre våningar högt flerbostadshus i KL-trämoduler med utgångspunkt från dagens byggande av moduler som främst görs i träregelstommar. Vägg- och bjälklagsdimensioner beräknades och ritades upp. LÄS MER

 3. 3. Bärförmåga hos tvärbelastade inlimmade skruvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Salar Fili; [2015]
  Nyckelord :Träkonstruktioner; Godtycklig förstärkning; Förstärkning; GiR; GIROD; Tvärbelastad; Nyckelord: Inlimmade skruvar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Glued-in Rods (GiR) is a relative new connection type that could be used for creating hidden joints in timber structures. These hidden joints are more esthetic appealing in contrast to ordinary joints with toothed plates, nails and bolts. LÄS MER

 4. 4. CE-märkning av produkter under byggproduktförordningen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Martin Jidegren; David Sannéus; [2013]
  Nyckelord :Brackets; CE-marking; Construction products regulation; ETAG 015; Manufacturing control; Nailing plates; Standard; Byggproduktförordningen; CE-märkning; ETAG 015; Spikplåtar; Standard; Tillverkningskontroll; Vinkelbeslag;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to achieve an understanding of how a CE- marking process is conducted and to identify the relevant factors that must be considered in such a process. We have conducted our study at Lövhults Svets & Smide AB (Lövhults) in Skruv, Småland Sweden, which are manufacturing brackets for small covering constructions. LÄS MER