Sökning: "spillmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet spillmaterial.

 1. 1. Oanvänt material på byggarbetsplatser - Förekomst, hantering och förebyggandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Nellie Jepsson; [2021]
  Nyckelord :Oanvänt byggmaterial; miljö; BIM; Building Information Modelling; hållbarhet; kassering; materialavfall; materialhantering; etiska regler; Lean Construction; unused building materials; environment; sustainability; disposal; material waste; material handling; ethical rules; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate which contributing factors that leads to unused and waste materials at the construction sites. What can be changed to reduce the amount of unused material and to reduce handling. The material that is over today on the projects, how it’s handled and what strategies are there. LÄS MER

 2. 2. Fult trä : Om den estetiska värderingen av materialet trä

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elin Isaksson; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Noble deciduous trees; Wood; Critical design; Design activism; Aesthetic values; Furniture manufacturing; Hållbar utveckling; ädla lövträd; Trä; Kritisk design; Designaktivism; Estetiska värderingar; Möbeltillverkning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker de estetiska värderingarna av materialet trä i möbelproduktion och hur det påverkar materialåtgången. Tidigare forskning har främst undersökt träslaget furu och det estetiska urvalet som händer redan i träproduktion. LÄS MER

 3. 3. Implementering av sorteringsstation : Hantering för återanvändning av spillmaterial

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Sandra Haglund; Amanda Lager; [2021]
  Nyckelord :spillmaterial; Agenda2030; arbetsmiljöverket; produktutveckling; hållbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to implement a sorting station for the carpentry company Sibab Interior AB, located in Blikstorp in Hjo municipality. Sibab manufactures furniture for the hotel industry, including the hotel chain Scandic. LÄS MER

 4. 4. Återbruk och förädling av stålspill : I samarbete med Steelex AB

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Munin Korp; [2021]
  Nyckelord :Återbruk; Stålplåt; Laser skärning; bokstöd; spillmaterial; spillstål; Slutprojekt; examensarbete;

  Sammanfattning : Steelex är ett legoföretag som producerar i laser och vattenskuren plåt, av rostfri samt syrafast kvalitet, betecknad 4301 samt 4404. De söker ett sätt att förädla, samt även nyttja deras spillmaterial till en produkt för merinkomster. LÄS MER

 5. 5. Don't waste the waste : Om hållbar och cirkulär design och principer för att hantera spillmaterial

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Anna Brandt; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; sustainable design; circular economy; circular design; left-over materials; material waste; wood waste;

  Sammanfattning : Studien som är ett forskningsprojekt men också en produktutvecklingsprocess utgår från de två forskningsfrågorna: Hur kan man genom design hantera befintligt spillmaterial? Hur kan man genom design förebygga och minska avfall?  Eftersom våra resurser på planeten börjar bli knappa måste vi bli bättre på att ta hand om de resurser vi har. Den här studien handlar om spillmaterial och utgår från befintligt sådant från möbelföretaget Blå station. LÄS MER