Sökning: "spiral of silence"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden spiral of silence.

 1. 1. VAD TYCKER VI EGENTLIGEN? En kvantitativ studie om tystnadsspiraler, åsiktskorridoren och flyktingfrågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sandberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :tystnadsspiralen; åsiktskorridoren; konformism; spiral of silence; deliberative democracy;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet åsiktskorridoren varit ett aktuellt ämne i den svenska offentliga debatten. Åsiktskorridoren kännetecknas av ett debattklimat med lågt tak där den som yttrar en åsikt inte sällan utsätts för massiv kritik. LÄS MER

 2. 2. Timeout i sportjournalistiken : En kvantitativ studie av genus i svensk sportjournalistik

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ida Funeland; Lisa Johansson; Tova Sundberg; [2020]
  Nyckelord :gender; athletes; #metoo; coverage rate; the gender of the writer; sports journalism; kön; idrottsutövare; #metoo; täckningstal; skribentens kön; sportjournalistik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader i hur manliga och kvinnliga idrottsutövare porträtteras i svenska tidningars sportjournalistik, utifrån tre centrala faktorer (1) tidsperspektiv, (2) täckningstal och (3) skribentens kön. Frågeställningar: • Har #metoo påverkat porträtteringen av könen i svenska tidningars sportjournalistik? • Påverkar tidningars täckningstal porträtteringen av könen i svenska tidningars sportjournalistik? • Påverkar skribentens kön porträtteringen av könen i svenska tidningars sportjournalistik? Teorier: Dagordningsteorin, gestaltningsteorin, tystnadsspiralen, medielogik Metod: I denna studie har vi använt oss av metoden kvantitativ innehållsanalys och genomfört undersökningen på två svenska tidningar, Aftonbladet och Nya Wermlands-tidningen. LÄS MER

 3. 3. Why do bloggers keep silent? Self-censorship in social media : cases of Belarus and Russia

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Alesia Rudnik; [2020]
  Nyckelord :authoritarian regimes; Belarus; censorship; political bloggers; freedom of speech; Russia; self-censorship; social media;

  Sammanfattning : Social media are often referred to as democracy drivers in autocratic states, whereas in some countries, they appear as tools of the regimes that employ a wide range of mechanisms to restrict freedom of expression online. In authoritarian countries, political bloggers stand out as new political leaders or anti-regime actors, serve as alternative information sources, advocate for political action, or mobilize financial support for different initiatives. LÄS MER

 4. 4. Sanktioner trots goda intentioner: En kvantitativ studie om studenters uppfattning om politisk korrekthet och diskussionsklimatet på Socionomprogrammet vid Lunds Universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Johansson Jarl; Nathalie Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Political correctness; politically correct; classroom discussions; social work; social work students.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The faculty of Social Science of Lund University has experienced a change in the social debate; strong political beliefs have started to challenge scientific facts, together with a growing intolerance against theory and empirics that challenge one’s view of the world. The aim of this study was therefore to examine the social work students’ perception of the culture of political correctness and its eventual covariance with the discussion climate, on Study Programme for Social Work at Lund University. LÄS MER

 5. 5. Yttrandefrihet, hit men inte längre. : En kvalitativ studie om vilka perspektiv som framkom när Nya Tider medverkade på Bok- och Biblioteksmässan 2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Tobias Boström Nilson; [2018]
  Nyckelord :Free Speech. Censorship; Spiral of Silence; Agenda-Setting; Libertarianism; Yttrandefrihet; Censur; Spiral of Silence; Agenda-Setting; Liberal; Libertarian;

  Sammanfattning : This paper aims to examine the different perspectives that emerged during the debate surrounding the right-wing newspaper “Nya Tider” and their participation at the Swedish bookfair in Gothenburg back in 2017. The study relies on the theoretical foundation that is known as Spiral of Silence and Agenda-Setting. LÄS MER