Sökning: "spiral"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade ordet spiral.

 1. 1. En del av en helhet : En kvalitativ studie om Polismyndighetens implementering av ett metodstöd mot den organiserade brottsligheten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Sophie Seton; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the summer of 2020 Swedish media was frequently reporting about the upward spiral of violence taking place around Sweden, where the Swedish Police Authority have been able to connect several of these incidents to organized criminality. This spiral of violence is one of the factors to the Swedish Police Authority’s hard work on turning around the increasingly growing problems seen around the country. LÄS MER

 2. 2. VAD TYCKER VI EGENTLIGEN? En kvantitativ studie om tystnadsspiraler, åsiktskorridoren och flyktingfrågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sandberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :tystnadsspiralen; åsiktskorridoren; konformism; spiral of silence; deliberative democracy;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet åsiktskorridoren varit ett aktuellt ämne i den svenska offentliga debatten. Åsiktskorridoren kännetecknas av ett debattklimat med lågt tak där den som yttrar en åsikt inte sällan utsätts för massiv kritik. LÄS MER

 3. 3. Between stability and instability : Analyzing the influence of contradictory narratives in the Gripen E development on the collective sensemaking process

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Philipp Nils Patrick Kaiser; Susanne Lintner; [2020]
  Nyckelord :Sensemaking; Sensebreaking; Collective Sensemaking; Dominant Story; Dominating Narratives; Complexity; Innovation;

  Sammanfattning : A growing number of organizations developing complex innovation projects face the dilemma that complexity demands more stability, resulting in increased sensemaking efforts, whilst innovation requires instability which encourages the organization to breakdown meaning. The aim of this study is to shed light on the simultaneous need for a strong sensemaking process and a breaking down in meaning in complex innovation projects by analyzing the collective sensemaking process through a storytelling lens. LÄS MER

 4. 4. Sedd, Förstådd, Bekräftad : Vårdnadshavares uppfattning om problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Britta Parfa; Ingela Häggkvist; [2020]
  Nyckelord :förebyggande insatser; närvarofrämjande; samverkan; tidiga signaler;

  Sammanfattning : Trots svensk skollag om elevers skolplikt och huvudmäns ansvar att alla elever genomför grundskolansutbildning befinner sig inte alla elever i sin skolmiljö. Denna studie undersökte nio vårdnadshavares uppfattningar om problematisk skolfrånvaro och hur tidiga stödinsatser samt samverkan mellan vårdnadshavare och skolan kan främja elevernas skolnärvaro. LÄS MER

 5. 5. Assessment of the environmental impacts, energy performance and economic aspects of various construction materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mohsen Bayat Pour; Mohammed Labib Elsayed; [2020]
  Nyckelord :Bio-based Materials; Fossil-based Materials; Building Performance Simulations; Energy analysis; Environmental impact categories; Life cycle assessment LCA ; Economic analysis; Life cycle costing LCC ; Global warming potential; Climate change; Future climate analysis; Timber structure; Concrete structure; Insulation; HVAC systems; Heating demand; Cooling demand; Energy use; Hygrothermal analysis; Moisture; Thermal envelope; Thermal comfort; Indoor environmental quality; Actual case studies; Iterative workflow; Weather files; Parametric study; Reliability; Single-point rate SPR .; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Increasing CO₂ emission is considered as the main reason for global warming in the world. One of the reasons for producing CO₂ is using of fossil-based materials in the construction projects. LÄS MER