Sökning: "spirituality"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet spirituality.

 1. 1. Decolonial Resistance in Agriculture: The Role of Spirituality in the Work of Food Sovereignty Organizations in Mexico

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Milena Garbers; [2021]
  Nyckelord :food sovereignty; decolonial knowledges; spirituality; Indigenous knowledges; resistance; Mexico; Social Sciences;

  Sammanfattning : Recent decades have exposed the crisis inherent in the globalized agriculture system characterized by nature commodification, trade liberalization, corporatization and environmental destruction. The crisis is driven by a colonial and neoliberal-capitalist ideology grounded in the supposed universality of western knowledge. LÄS MER

 2. 2. “Något från andra sidan öppnade mitt fönster” - En kvalitativ studie om andlighetens betydelse för medlemmar i Anonyma Alkoholister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Aspegren; Josefina Ingvarsson; [2021]
  Nyckelord :Andlighet; alkoholism; gemenskap; andliga upplevelser; andligt uppvaknande; tolvstegsprogrammet; Anonyma Alkoholister; spirituality; alcoholism; community; spiritual experiences; spiritual awakening; the twelve-step program; Anonymous Alcoholics; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study explored spirituality and alcoholism from an existential, psychological and sociological perspective. The aim of the study was to examine what the spiritual aspects of the twelve-step program meant to members of Anonymous Alcoholics (AA). The sample consisted of eight active members of AA, all located in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Andligt rum för fiktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amalia Fors; [2021]
  Nyckelord :Kungsträdgården; library; spiritual; religion; architecture;

  Sammanfattning : I detta projekt har jag använt mig av en metod där en studie av referenser har fått lägga grunden till skapandet av en ny publik byggnad i Stockholm. Genom att studera ett antal religiösa byggnader, som jag anser vara goda exempel på rum med andlig arkitektur, har jag försökt identifiera komponenter som skapar andliga rum. LÄS MER

 4. 4. Nikāḥ as precondition for paradise? Spiritual corporeality and al-Ghazālī’s theology of marriage in the Kitāb ādāb al-nikāḥ

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Mariette Frieda Anita Minnemann; [2021]
  Nyckelord :al-Ghazali marriage asceticism Medieval theology history of religion Islamic theology Soteriology cosmogony eschatology embodiment Sufism Sufi tasawwuf spiritual corporeality mysticism Ibn Arabi Islamic mysticism jihad body Ihya kitab nikah intercourse sex celibacy embodied resurrection din Medieval Islamic studies religious studies; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : With the 11th century text Kitāb ādāb al-nikāḥ, the “Book on the Proper Conduct of Marriage”, the Islamic thinker al-Ghazālī (1056 –1111/447–504) replies to a contemporaneous debate within Sufi asceticism with a theology of nikāḥ. The text is part of his opus magnum, the “Renaissance of the Knowledge of dīn”, which aims at a renewal of Muslim piety and provides practical guidance to the male audience addressed. LÄS MER

 5. 5. Att vara i jazz-dans : En kvalitativ studie om hur deltagare i dansundervisning upplever ”existentiellt varande” med hjälp av jazzdans

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Matilda Hellgren; [2021]
  Nyckelord :didactics; existential; flow; jazz dance; presence; music; spirituality; ring shout; didaktik; existentiell; flow; jazzdans; närvaro; musik; andlighet; ring shout;

  Sammanfattning : This study investigates how participants in dance education describe their experiences of a phenomenon called ”existential presence” with the help of jazz dance and what didactic factors makes it possible for them to experience it. With theory of the phenomenology-related lifeworld, the didactic relation map, and interview with low standardized questions as a method, came the results that show how the presence could be described in many different ways, how different individuals have different needs for the phenomenon to be possible, and that jazz dance and its strong relationship to the music is a possible opening for the presence to be. LÄS MER