Sökning: "spirituality"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet spirituality.

 1. 1. Religion och andlighet i livets slutskede. En etnografisk studie av den instituionella döden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Lundberg; [2019-09-03]
  Nyckelord :ethnography; spirituality; palliative care; coping; death; narrative analysis; pathography; existentialism; religiosity; dying;

  Sammanfattning : The overall aim of this study was to gain knowledge about the institutionalized deathin contemporary Sweden and the experiences of death expressed both by carerecipients and health professionals. The theoretical framework used in this study isbased on the stress-appraisal-coping model developed by Richard Lazarus and SusanFolkman, Kenneth Pargaments theory of religious coping, and complemented by LisaSands concept of life links. LÄS MER

 2. 2. Egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : - En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ami Ohlson; Anna Dörrich; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; life style; experiences; nursing; qualitative; Diabetes typ 2; livsstil; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en växande sjukdom globalt, det ställer krav på patienten att utföra egenvård och göra livsstilsförändringar för att uppnå hälsa. Obehandlad DMT2 kan leda till komplikationer i form av ökad morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 3. 3. Gemenskap, individualism och andlighet : Tro och församlingsliv bland unga vuxna i den samtida svenska pingströrelsen

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Harald Sand; [2019]
  Nyckelord :Pentecostal; Young Adults; Community; Individualism; Spirituality; Rational Choice Theory;

  Sammanfattning : This thesis studies how young adults in today's Swedish Pentecostal congregations describe their beliefs and their congregational life. The thesis applies a theoretic frame of Rational Choice Theory and compares the results with previous research/adjacent studies close to the field. LÄS MER

 4. 4. Registered nurses' experiences of meeting patients' spiritual needs in a hospital setting in Peru

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elsa Helg; Brenda Soto Ticona; [2019]
  Nyckelord :Peru; Registered nurses experience; Spiritual care; Spiritual needs.;

  Sammanfattning : Background Spirituality is within into every person even though the spiritual experience is always individual. Well-being and happiness are related to the amount of spirituality influencingone’s life. Patients spiritual distress and needs often emerge from their experience of suffering. LÄS MER

 5. 5. ”Sanningen ska göra er fria” : En kvalitativ studie om prästers möte med häktade och fängslade människor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Helena Johansson; [2019]
  Nyckelord :Priests; prison; spiritual care; professional secrecy; change; Präster; NAV; själavård; tystnadsplikt; förändring;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte häktes/fängelseprästers upplevelse av förändring hos de frihetsberövade, vilka de mötte i sin tjänst på häkten och fängelser. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem präster i Svenska kyrkan. Intervjuerna genomfördes sommaren 2019. LÄS MER