Sökning: "spirituality"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet spirituality.

 1. 1. PARENTAL EXPERIENCES OF RAISING A CHILD WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER IN GHANA A case study research analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eugenia Allotey; [2020-01-22]
  Nyckelord :Autism; Case study; Parental experiences; Ghana;

  Sammanfattning : Aim: This study explores parental experiences of raising a child with Autism SpectrumDisorder (ASD) in Ghana. It investigates parental stress, stigma, access to educationfor children with ASD and coping strategies employed by parents to manage thesituation. LÄS MER

 2. 2. Vuxna patienters upplevelse av sitt dagliga liv med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anton Andersson; Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtsvikt; Litteraturstudie; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 1-2% av befolkningen drabbade av kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt är idag, bland personer över 65 år, den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning och mortaliteten är hög. Den årliga mortaliteten vid svår hjärtsvikt beräknas till cirka 40-50%. LÄS MER

 3. 3. Birgittinsk vägledning. Yta och djup i predikningar för Petri kedjors fest

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Katarina Hallqvist; [2020]
  Nyckelord :Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In Rev.IV:137, Christ told St. Birgitta that pilgrims to Vadstena could receive the same plenary indulgence as the one granted to the church San Pietro in Vincoli in Rome. The privilege was highly disputed, but in Vadstena the pilgrims crowded anyway on the feast of St. LÄS MER

 4. 4. Att främja livskvalitet hos döende patienter : En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Eriksson; Lovisa Eriksson; [2020]
  Nyckelord :caring relationship; palliative care; quality of life; spirituality; symptomrelief; well-being; andlighet; livskvalitet; palliativ vård; symtomlindring; vårdrelation; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med palliativ vård är att förbättra patienters livskvalitet. Tidigare forskning visar dock att både patienter samt närstående upplever att den palliativa vården inte alltid bidrar till en ökad livskvalitet för patienter. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att leva med cancer kopplat till livsmening och andlighet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Julia Hedenqvist; Teresia Stolt; [2020]
  Nyckelord :Andlighet; Cancer; Coping; Mening; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Cancer är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och omfattar runt 200 olika tumörsjukdomar. Den eller de tumörer som bildas vid cancer kan vara godartade eller elakartade och skapa varierande fysiska och psykiska utmaningar beroende på typ av cancerform, sjukdomsstadier och person. LÄS MER