Sökning: "spirochete"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet spirochete.

 1. 1. Etablering av PCR-analys för verifiering av Treponema pallidum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Norrbelius; [2018]
  Nyckelord :polA-gene; Real-time PCR; Syphilis; Treponema pallidum; Ulcers;

  Sammanfattning : Syfilis är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av spiroketen Treponema pallidum subspecies pallidum. Laboratoriediagnostik utgörs i första hand av serologiska test tillsammans med kliniska fynd men på grund av olika faktorer är dessa inte helt pålitliga. LÄS MER

 2. 2. Är Treponema-arter möjliga etiologiska agens till öronnekros hos gris?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Niclas Högberg; [2010]
  Nyckelord :öronnekros; spiroket; Treponema; Treponema pedis; öronbitning; nekrotiska hudsår; gris; necrotic ear syndrome; spirochete; porcine; pig; ear biting;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att utreda om Treponema-arter är tänkbara etiologiska agens till öronnekros hos gris. Sjukdomen drabbar främst unga djur och då framförallt efter avvänjning. Symptomen yttrar sig som ytliga lesioner eller nekroser på ytterörat och det är vanligt att många djur drabbas vid samma tidpunkt. LÄS MER