Sökning: "splitterverkan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet splitterverkan.

  1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

    Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
    Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

    Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER