Sökning: "spoken word"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden spoken word.

 1. 1. Sångcykler, språk och scenpoesi – två sätt att hantera sångcykelns språkbarriär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Andersson; [2019-10-02]
  Nyckelord :sångcykel; scenpoesi; spoken word; översättning; klassisk sång; Mahler;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på två olika metoder att göra texten i en sångcykel mer tillgänglig för en publik som inte har sångcykelns språk (i detta fall tyska) som sitt modersmål. Den första metoden är att framföra den ena sångcykeln på originalspråk understödd med ett översättningsblad, och med svensk scenpoesi mellan sångerna. LÄS MER

 2. 2. POESI (OCH LIVET I EN PARENTES) : EN GENUSVETENSKAPLIG STUDIE AV WOMEN OF COLOR-POETERS ERFARENHETER AV SKAPANDE OCH FRAMTRÄDANDE

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Agnese Noah; [2019]
  Nyckelord :poetry; spoken word; identity; experience; phenomenology; intersectionality; body; space; feelings; power; estradpoesi; poesi; identitet; erfarenhet; fenomenologi; intersektionalitet; kropp; rum; känslor; makt;

  Sammanfattning : Tre women of color-poeters utgångspunkter och hur de orienterar, upplever och erfar sitt poesiskapande och framträdande är i fokus för denna studie. Intervjustudien har utgått från ett (queer)fenomenologiskt och intersektionellt perspektiv både i intervju- och analysmetod där jag utifrån en vidare tematisk analysstruktur identifierat tre olika teman presenterade i varsitt avsnitt. LÄS MER

 3. 3. In the name of ♥︎

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Camille Thomas; [2019]
  Nyckelord :video; visual arts; visual communication; politics; nation-state; responsibility; digital; social media; gender politics;

  Sammanfattning : In a book, I have gathered 2 years of research on the heart symbol in the context of social media and the responsibility of Facebook Inc. in the propagation of hate speech. In parallel, new far-right parties such as Alternativ för Sverige use the heart symbol as a logo. LÄS MER

 4. 4. Social Network Sites and Tourism : A millennial perspective

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Henriksson; Lina Engström; [2019]
  Nyckelord :Social Network Sites; Tourism; Millennials; electronic Word of Mouth; Travel; Facebook; Instagram; Twitter; YouTube; Interact;

  Sammanfattning : Social Network Sites have rapidly become intertwined with people’s core habits of daily life, and are often subliminal inputs during decision making processes when it comes to the area of Tourism. With this rapid shift in consumer opportunities, both in availability and exposure to information, people are faced with the challenge of accurately assessing current trends in order to best predict future outcomes for businesses and consumers alike. LÄS MER

 5. 5. Speaking through poetry- Using spoken word poetry to lower speaking anxiety among Swedish EFL learners

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper presents a qualitative study investigating whether exercises inspired by spoken word poetry can be used as anxiety-lowering speaking exercises for Grade 9 students in Swedish secondary school and increase their motivation for speaking English in class. My initial hypothesis was that the students would feel less anxious to speak English in class when performing spoken word than when doing oral presentations. LÄS MER