Sökning: "sponsorship"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet sponsorship.

 1. 1. Hur påverkas idrottsvarumärken av sponsoravtal med spelbolag? : En komparativ studie mellan Linköping HC och Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Michael Corsini; Charlie Edman; [2019]
  Nyckelord :brand; sponsorship; sports; gambling; Betsson; Bauhaus; Linkoping HC; Brynas IF; SHL; varumärke; sponsring; idrott; spelbolag; Betsson; Bauhaus; Linköping HC; Brynäs IF; SHL;

  Sammanfattning : Today' s Sport organizations faces many challenges; they are to compete not just only on the pitch but also in many other fields. The commercialization of sports has contributed to that these sport organizations has evolved to be more like a regular company rather than just a non-profit sport team. LÄS MER

 2. 2. The Post-IPO Performance of Venture Capital-backed Companies - Evidence from the European High-Tech Industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jonas Hollacher; Julia van Holt; [2019]
  Nyckelord :Venture Capital; Operating Performance; Market Performance; Post-IPO; High-Tech;

  Sammanfattning : This thesis focusses on the question whether VC-backing is positively related to the long-term post-IPO performance of companies. It thereby aims to contribute to the clarification of the broader question whether VC funds create lasting value for European high-tech companies through their financing and continued provision of monitoring and advise services. LÄS MER

 3. 3. DO CONSUMERS BELIEVE EACH OTHER ONLINE? : A study of how consumers assess credibility of brand-related UGC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Ketola; Sandra Norrman; [2019]
  Nyckelord :UGC; brand-related UGC; user-generated content; consumer-generated content; consumer power; consumer response; e-WOM; brand perception; co-creation; brand communication; UGC marketing; brand management; communication process; credibility;

  Sammanfattning : With the gradual rise of Web-2.0 based platforms, Internet users were given the possibility to interact with each other in virtual communities. LÄS MER

 4. 4. Digital Sports Sponsorship : The Impact of Digital Communication Channels on Sponsorship Relationships

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Yannik Felix Frisch; Jaakko Alarik Tawast; [2019]
  Nyckelord :Sponsorship; Digitalisation; Consumer Co-Creation; Engagement; Relationship Marketing; Social Media Marketing;

  Sammanfattning : Supporters and spectators of sports club matches are often exposed to advertising of sponsors of the respective club. The most common exposure is to billboard ads, such as, e.g. LED screens on the side of the football pitch, the logo of sponsors embedded in the ice of an ice hockey rink or the logo of the sponsor on the athletes' jerseys. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och problem att få sponsring : En fallstudie i Ghana

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Blom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag fick under en tremånadersperiod möjligheten att vara en del av den anrika klubben Accra Hearts of Oak i Ghana. Vid sidan av att genomföra en fältstudie, arbetade jag med att hjälpa klubben med sitt sponsorarbete. LÄS MER