Sökning: "sponsorskap"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet sponsorskap.

 1. 1. Svenska sponsorers effektmätning av sponsring : En studie om svenska sponsorers effektmätning av sponsring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Olofsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sports sponsorship is a marketing method that grows incredibly fast on the market. Already about 20 years ago it was difficult to find a sporting event that was not sponsored in any way and the more time has passed, the more the sponsorship has grown. LÄS MER

 2. 2. Aktivering av sponsorskap – ur ett föreningsperspektiv : Går föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska utöver sponsoravtalen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Axelsson; Niklas Engman; [2018]
  Nyckelord :Sponsorship; Activation; Associations; Relations.; Sponsring; Aktivering; Föreningsperspektiv; Relationer.;

  Sammanfattning : Idrotten i Sverige och framförallt herrarnas fotbollsallsvenska genererar årligen mångmiljonbelopp i sponsorintäkter och i vissa fall omsätter till och med föreningen mer än dess sponsorer. Trots det här är tidigare forskning inom aktivering av sponsring ur den sponsrades perspektiv begränsad och nästintill obefintlig. LÄS MER

 3. 3. Vårt tempel : En kvalitativ studie om DreamHack, gamers och kommersialiseringen av ett brand community

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marlene Bergmark; Eric Olausson; [2016]
  Nyckelord :subkultur; gamers; brand community; kommersialisering; kongruens; sponsorskap;

  Sammanfattning : Problemformulering: E-sporten och marknaden som omger den har gått från att vara ett relativt okänt fenomen till att idag vara en miljardindustri. Den är ett fenomen som fortsätter växa både när det kommer till omsättning och publik och i centrum står världens största datorfestivalsarrangör: svenska DreamHack. LÄS MER

 4. 4. Sponsring : En studie om sponsorskap inom ridsport

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Kylander; Moa Edenhammar; [2016]
  Nyckelord :Sponsorship; effects; sponsorship; equestrian; sport sponsorship; values; exposure.; Sponsorskap; effekter; sponsring; ridsport; idrottssponsring; värderingar; exponering.;

  Sammanfattning : Inom de flesta idrottsföreningar kommer ofta en stor del av intäkterna från sponsring och det är lika viktigt vid en större tävling eller evenemang som det kan vara avgörande för mindre klubbars överlevnad. Under de senaste trettio åren har sponsring utvecklats från en småskalig verksamhet i ett begränsat antal industriländer till en större global industri. LÄS MER

 5. 5. Från sponsorskap till partnerskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandra Andersson Stridh; Johannes Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Sponsorship; Partnership; Activation; Leverage; CSR; CRSS; Motives; Relation; Trust; Engagement; Sponsorskap; Partnerskap; Aktivering; Leverage; CSR; CRSS; Motiv; Relation; Förtroende; Engagemang;

  Sammanfattning : Uppsatsen, Från sponsorskap till Partnerskap, grundar sig i relationen mellan rättshavare och sponsor. Den berör de motiv och faktorer som kan göra ett sponsorskap mer attraktivt, både ur rättshavare och sponsors perspektiv, samt hur man kan öka effekten av relationen. LÄS MER