Sökning: "sponsorskap"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet sponsorskap.

 1. 1. Measuring the effect of esport sponsorships on brand equity and purchase intentions

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Kevin Shaw; [2019]
  Nyckelord :Esports; Sponsorship; Brand equity; Brand awareness; Brand associations; Perceived quality; Brand loyalty; Perceived fit; Brands; Marketing; Event; Dreamhack; Counter-Strike; Esport; Sponsring; Varumärkeskapital; Varumärkesmedvetenhet; Varumärkesassociationer; Upplevd kvalité; Varumärkeslojalitet; Upplevd passform; Varumärken; Marknadsföring; Evenemang; Dreamhack; Counter-Strike;

  Sammanfattning : Esport har under de senaste åren vuxit enormt snabbt och kommit att bli ett globalt fenomen. Samtidigt visar de framtida prognoserna att marknaden för esport kommer växa ytterligare, vilket har gjort det attraktivt för varumärken att sponsra lag, event och organisationer. LÄS MER

 2. 2. Sponsring inom idrotten : En kvalitativ studie om hur företag värdesätter sponsring av idrottsrörelsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :August Wiklund; Erik Rydén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sponsring har historiskt sett genomgått en rad förändringar i takt med den ökade kommersialiseringen och globaliseringen av samhället. Från att till en början vara mer av välgörande mening krävs det numera tydliga krav på motprestation för att kallas sponsring. LÄS MER

 3. 3. Aktivering av sponsorskap – ur ett föreningsperspektiv : Går föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska utöver sponsoravtalen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Axelsson; Niklas Engman; [2018]
  Nyckelord :Sponsorship; Activation; Associations; Relations.; Sponsring; Aktivering; Föreningsperspektiv; Relationer.;

  Sammanfattning : Idrotten i Sverige och framförallt herrarnas fotbollsallsvenska genererar årligen mångmiljonbelopp i sponsorintäkter och i vissa fall omsätter till och med föreningen mer än dess sponsorer. Trots det här är tidigare forskning inom aktivering av sponsring ur den sponsrades perspektiv begränsad och nästintill obefintlig. LÄS MER

 4. 4. Svenska sponsorers effektmätning av sponsring : En studie om svenska sponsorers effektmätning av sponsring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Olofsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sports sponsorship is a marketing method that grows incredibly fast on the market. Already about 20 years ago it was difficult to find a sporting event that was not sponsored in any way and the more time has passed, the more the sponsorship has grown. LÄS MER

 5. 5. Motivation bakom sponsring : en fallstudie ur sponsorernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fredrik Barnekow; Oscar Wallmark; Heini Mansikkamäki; [2018]
  Nyckelord :sponsring; motivation; varumärkeskännedom; image; relationer; varumärkesassociation;

  Sammanfattning : Nästan alla människor har någon gång kommit i kontakt med sponsring. Vi ser välkända logotyper från stora företag i samband med idrottsevenemang, konserter och liknande tillställningar. Vid första anblick kanske det inte verkar anmärkningsvärt, lite logotyper utspridda vid olika event. LÄS MER