Sökning: "spontaneous reading"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden spontaneous reading.

 1. 1. Toddlaren och bilderboken : En studie om de yngsta barnens användande av bilderböcker i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Paulina Hogmalm; [2019]
  Nyckelord :picture books; spontaneous reading; toddlers; preschool; observations; bilderböcker; spontanläsning; toddlare; förskola; observationer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka möjligheter de yngsta barnen i förskolan har att ta del av bilderböcker. Genom observationer har jag studerat barn på två olika avdelningar i spontana och planerade situationer. LÄS MER

 2. 2. A Fabry–Pérot Cavity for Rare-Earth-Ion-Doped Nanocrystals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Andre Nüsslein; [2019]
  Nyckelord :Quantum Computer; Rear Earth Ions; Cavity; Laser; Cavity Quantum Electrodynamics; QED; Solidworks; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis work contributes to the effort of detecting single rare earth ions doped into crystals, an operation crucial for the development of rare earth quantum computer hardware. Doping crystals with rare earth elements, their trivalent ions substitute some of the crystal’s original bonds. LÄS MER

 3. 3. Ett gränsland mellan privatliv, politik och att framstå som äkta : En kvalitativ studie i hur ungdomar upplever svenska partiledare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Burell; Charlotte Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; party leaders; self-presentation; personal branding; authenticity; Instagram; partiledare; självpresentation; personligt varumärke; autenticitet;

  Sammanfattning : På Instagram postar idag svenska partiledare bilder som är av vardaglig karaktär och föreställer situationer och miljöer man vanligtvis inte brukar se en partiledare i. Vi ser dem spela pingis inför publik, vi ser dem ta promenader i skogen med familjen och vi ser dem iklädda supporterkläder på en landskamp. LÄS MER

 4. 4. All about scarce resources? Untangling the Dynamics of Farmer-Herder Violence in Nigeria

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lucas Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Nigeria; conflict; violence; resource; scarcity; farmer; herder; Social Sciences;

  Sammanfattning : The violent clashes between farmers and herders in Nigeria have sharply intensified over the last couple of years. Not only has the number of clashes and casualties increased but the violence has also dramatically evolved, from spontaneous reactions and minor disputes to carefully planned attacks where militias eradicate whole villages. LÄS MER

 5. 5. "Jag skriver" - yngre barns anammande av litteracitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mariola Golabek; Sophia Janneh; [2019]
  Nyckelord :literacy; literacy event; literacy practice; child´s perspective; intra-action; social interaction; litteracitet; litteracitetshändelse; litteracitetspraktiker; barns perspektiv; intra-aktiv; socialt samspel;

  Sammanfattning : The aim with this research is to get an idea ​​how younger preschool children embrace literacy in spontaneous activities, started by themselves or together with other people. We want to pay attention to and delimit the literacy events and investigate, interpret and understand what happens in the interaction between the children and between children and the material in the preschool environment. LÄS MER