Sökning: "sport horses"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden sport horses.

 1. 1. Konsumentköplagens anpassning för hästköp – Vägen mot en ny lagstiftning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a consumer buys a horse for several hundred thousand swedish crowns the purchase is covered by the samt law as when the consumer buys a toaster for a few hundred swedish crowns. The swedish consumer legislation aims to strengthen the consumer's status and achieve a more equal relationship between the parties to the purchase. LÄS MER

 2. 2. E-träning inom ridsporten : Om medierad träning till häst

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ellinor Wernquist; [2021]
  Nyckelord :E-coaching; Equestrian; Coaching; Coaching relationship; E-träning; Ridsport; träning; träningsrelationen; medierad träning;

  Sammanfattning : Digitalisering har vuxit fram inom ridsporten och fler applikationer med syfte att träna och utveckla sig själv som ryttare och sin häst har lanserats på marknaden.  Syftet med denna studie är att undersöka hur e-träning tillämpas i Sverige och hur tekniken och kontakten mellan elev och tränare inom ridsporten implementeras och upplevs. LÄS MER

 3. 3. Påverkan av ryggens konformation på hjärtfrekvens och blodlaktat under arbete hos islandshäst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabella Rinaldo; [2021]
  Nyckelord :Islandshäst; arbetsfysiologiskt svar; hjärtfrekvens; blodlaktat; ryttarvikt;

  Sammanfattning : I Sverige finns cirka 30 000 islandshästar. Islandshästen används till allt ifrån sport och tävling till fritidsridning och turridning. Islandshästen har utöver gångarterna skritt, trav och galopp även tölt och pass. Islandshästen är en liten ras som rids av relativt stora ryttare i förhållande till sin storlek. LÄS MER

 4. 4. Prevalens av frånskjutsasymmetri hos unghästar samt hästar som tävlar svår klass i hoppning och dressyr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Söderström; [2020]
  Nyckelord :Häst; rörelseasymmetri; frånskjutshälta; objektiv rörelseanalys; unghästar; elithästar;

  Sammanfattning : Ortopediska problem, som ger upphov till hälta är den vanligaste orsaken till att hästar besöker veterinär och den största anledningen till att sporthästar tvingas avsluta sin tävlingskarriär tidigare än planerat. Ortopediska skador är således ett stort problem både för hästars välfärd men även ekonomiskt för ryttare och hästägare. LÄS MER

 5. 5. Vanligaste diagnoserna hos svenska travhästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Tamara Skutnabb; [2020]
  Nyckelord :karpalled; kotled; tränarstatus; ålder; skador; sjukdom; trotter; carpal; fetlock; trainer; status; age; injuries; diseases;

  Sammanfattning : Due to a successful breeding process the fastest trotters will within 50 years run at the speed of 1.09 from volt start. Harness racing is a popular sport and a big industry in Sweden with 850 different racing events and 903 million SEK in purse money annually. Consequently, owners and trainers of racehorses want to see their protegees race. LÄS MER