Sökning: "sport management vad gör de"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden sport management vad gör de.

 1. 1. Verksamhetsutveckling i sömnadsproduktion : En fallstudie på en tillverkande process med syfte att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar samt producera visuellt material för en gemensam målbild.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Adam Fagerström; [2020]
  Nyckelord :Produktionssystem; LEAN; Värdeflöde; VFA; Flexsim; Simulering;

  Sammanfattning : Följande examensarbete är den avslutande delen av högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design på Karlstads Universitet. Arbetet har en omfattning på 22,5hp och genomfördes ifrån januari- till juni 2020. LÄS MER

 2. 2. Hur är det möjligt?: En uppsats om framgångsrika svenska herrelitidrottsföreningars verksamhet på mindre orter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mika Loimi; Jakob Freberg; [2020]
  Nyckelord :mindre ort; elitidrott; organisationsstruktur; lokal identitet; ideellt engagemang;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som gör det möjligt att driva en högpresterande herridrottsförening inom lagidrott på en mindre ort. Med detta som bakgrund vill vi studera hur de utvalda föreningarnas organisationer är utformade med hjälp av Mintzbergs organisationsteori. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om sportchefers förklaring till den höga omsättningen inom SHL och Hockeyallsvenskan i svensk elitishockey.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anton Andersson; Jakob Löf; [2018]
  Nyckelord :Workload; HockeyAllsvenskan; Sport Director; Revenue; Organization; SHL; Arbetsbelastning; Hockeyallsvenskan; Sportchefer; Omsättning; Organisation; SHL;

  Sammanfattning : End of signal has just passed. The team you work for has just won the championship, and you as sport director hailed as a hero based on your ability to build a successful team. The season after looks differently, you are painted as guilt and the association begins to lose patience. LÄS MER

 4. 4. TV-rättigheter inom svensk idrott : En studie av det rättsliga läget rörande ägande av och skydd för TV-rättigheter inom svensk idrott

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jens Bergsten; Karl Lewenhagen; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study is to investigate who can be considered to be the owner of the broadcasting rights on sport events in Sweden. Furthermore our aim is to investigate how the owners can protect their rights. The reason why we are interested in this subject is that there is no legislation in this field. LÄS MER

 5. 5. Vinna som et lag, förlora som ett lag? : En studie om socialt samspel i ett damfotbollslag

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Emma Johansson; Sandra Aronsson; [2005]
  Nyckelord :Socialt samspel; Damfotbollslag;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att behandla socialt samspel i ett damfotbollslag med titeln ”Vinna som ett lag, förlora som ett lag?” Damfotbollen har genomgått en förändring från 1800-talets början fram till idag. Fotbollen har under många år ansetts som en manlig sport, och även om det finns många kvinnliga fotbollsspelare, är det fortfarande en manligt betraktad idrott. LÄS MER