Sökning: "sport metaforer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sport metaforer.

 1. 1. "Där hade gruvan börjat starta upp för dagen, det var dags att börja borra". En analys av konceptuella metaforer i sexnoveller utifrån karaktärernas könstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Hanna Willdal; [2018-10-29]
  Nyckelord :Konceptuella metaforer; Sexnoveller; Metaphor identification procedure;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka konceptuella metaforer i sexnoveller med bakgrund mot karaktärernas könstillhörighet.Teori: Konceptuell metaforteori.Metod: Metaphor identification procedure. LÄS MER

 2. 2. Metaforen - sportkrönikans byggsten : En kvalitativ studie av hur metaforer användes i Aftonbladets sportkrönikor under en tvåmånadersperiod under 2014

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Filip Landqvist; Jon Alexandersson; [2015]
  Nyckelord :Metaforer; genus; framing; sport; krönika; semiotik; myter;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to study how metaphors are used in sports chronicles . As a complement, we also chose to study whether there are gender differences in the use of metaphors. We also wanted to take a look at whether journalists tend to mythologize sports stars with the help of metaphors. LÄS MER

 3. 3. "Frälzaren" : En studie i användningen av religiösa metaforer i fotbollsrapporteringen i sportjournalistik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Joakim Sörensen; Stina Arvidsson; [2014]
  Nyckelord :Religious metaphors; sports journalism; football; metaphor analysis; rhetoric;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how sports journalists used religious metaphors when covering football during the time span of the study, and how the athletes were portrayed as a result of the usage. The aim was also to study if the usage differed between the two newspapers chosen for the study, one of which is a morning paper (Dagens Nyheters sport section) and one which is an evening paper (Sportbladet). LÄS MER

 4. 4. Barbröstade grabbar, med färgat hår och litervis med öl : En analys av Aftonbladets skildring av herr- och damfotboll i Herr-VM 2006 och Dam-VM 2007

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Henning Mårtensson; [2012]
  Nyckelord :Nationalism; genus; sport;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag undersökt hur män och kvinnor framställs i bild och text i Aftonbladets rapportering från herrarnas fotbolls-VM i Tyskland 2006 och damernas fotbolls-VM i Kina 2007. Mitt syfte var att titta på hur konstrueringen av en nationell diskurs skiljer sig åt i texterna om dam- och herrfotboll, om det finns någon tydlig manlig och kvinnlig diskurs på bilderna, samt hur väl min undersökning stämmer in på beprövade genusteorier. LÄS MER

 5. 5. Själviska gener och svarta hål : Metaforer, liknelser och jämförelser i Dagens Nyheters vetenskapsjournalistik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Björn Lindén; [2006]
  Nyckelord :Metafor; metaforteori; liknelse; jämförelse; analogi; vetenskapsjornalistik; retorik; metaforiskt koncept; förståelsehorisont; denotation; konnotation; personifiering; dramatisering; populärvetenskap.;

  Sammanfattning : Vetenskapsjournalister fungerar som en länk mellan forskare och allmänhet. Deras verksamhet kan beskrivas som ett arbete med att översätta vetenskapliga publikationer till tidningstext. En stor del av det arbetet innebär att förenkla. Metaforer, liknelser och jämförelser är journalistens främsta verktyg i detta arbete. LÄS MER