Sökning: "sport och religion"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden sport och religion.

 1. 1. "Vi är gröna-vita, vi är Färjestad!" : En durkheimiansk analys av Färjestad BK:s klubbmärke och klubbfärger som identitets- och gemenskapsskapande symboler

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Oskar Nielsen; [2017]
  Nyckelord :ice hockey; Färjestad; Durkheim; totem; participant observation; ishockey; Färjestad; Durkheim; totem; deltagande observation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the symbolic use in sports and thus discuss the limits of what can be seen as religion and what can be said to be sacred and profane in our time. Data were collected through participant observation during and in connection with the ice hockey games in Löfbergs Arena in Karlstad. LÄS MER

 2. 2. Den auktoritära dynamiken i SD:s väljarbas : Ett socialpsykologiskt perspektiv på svensk politik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Broomé; [2017]
  Nyckelord :Auktoritär SD Sverigedemokraterna Politisk Psykologi Dynamik Föreningsdeltagande Föreningsengagemang Religion Existentialism Gemenskap Nationalism Sociologi Social Isolering Socialpsykologi Putnam Authoritarian Dynamic;

  Sammanfattning : Den här studien för samman Karen Stenners politisk-psykologiska teori om den "auktoritära dynamiken" med Robert Putnams teorier om social tillit. I Sverige är forskning inom politisk psykologi eftersatt, vilket mycket väl kan vara en anledning till att vi fortfarande har så svårt att dechiffrera vissa aspekter av SD:s framgångar. LÄS MER

 3. 3. Lämna din kommentar här… : En kvantitativ undersökning av aftonbladets kommentarsfunktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Glenn Fahlgren; Alexander Sandström Libb; [2013]
  Nyckelord :deliberation demokrati kommentarsfält nyheter webbnyheter aftonbladet;

  Sammanfattning : This study compares different articles on aftonbladet.se and the availability of comment fields on the articles. It is not possible to comment all of them and we examined which you could and which you could not comment on.   The study’s purpose is to examine how well the comment fields on aftonbladet. LÄS MER

 4. 4. Iglesia Maradoniana : en studie om fotboll, religion och identitet i Argentina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Benjamin Anselmo; [2009]
  Nyckelord :Diego Maradona; Maradonakyrkan; Argentina; fotbollskyrka; fotboll; fanatism; sport och religion; nationalism; fotboll och religion; religion och nationalism; idrottsikon; fotbollsidol; fotbollsikon; idoldyrkan; ikondyrkan; fotbollstro; magi; supporter; Iglesia Maradoniana;

  Sammanfattning : Denna studie är genomförd i Argentina, ”fotbollens land”. Den handlar om en grupp människor som möts en till två gånger per år i vad man kallar Maradonakyrkan för att helga Diego Armando Maradona. Studien genomfördes i form av fältstudier på plats i Argentina med metoder som intervjuer och deltagande observationer. LÄS MER