Sökning: "sporthjältar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet sporthjältar.

 1. 1. En annan Anna och Thomas nya steg : En diskursanalys av svenska nyhetstidningars förändrade framställning av Anna Holmlund och Thomas Fogdö efter funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jesper Norell; Lina Storfors; [2019]
  Nyckelord :disabilities; discourse analysis; Anna Holmlund; Thomas Fogdö; athletes; newspapers; media representation; journalism; skiers; accidents; sports stars; sporting heroes; funktionsnedsättningar; diskursanalys; Anna Holmlund; Thomas Fogdö; idrottare; nyhetstidningar; medierepresentation; journalistik; skidåkare; olyckor; sportstjärnor; sporthjältar;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to examine how the media representation of elite skiers Anna Holmlund and Thomas Fogdö was altered following their accidents resulting in disabilities. In order to examine this a critical discourse analysis was performed on 16 newspaper articles from Tidningarnas Telegrambyrå, Expressen, Dagens Nyheter, Göteborgs-posten, Sundsvalls Tidning and Aftonbladet, out of which eight of them had been published before the skiers respective accidents and the other eight afterwards. LÄS MER

 2. 2. Idrottshjältar och elitidrottshändelser i idrott och hälsa undervisningen : ”Om”, när, hur och varför lärare använder, relaterar samt refererar till idrottshjältar och elitidrottshändelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Amanda Mellqvist; Linus Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Idrottshjältar; elitidrottshändelser; idrott och hälsa; idrottslärare; sporthjältar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka när, hur och varför lärare i idrott och hälsa inom grundskolan använder, relaterar samt refererar, eller inte, till idrottshjältar och elitidrottshändelser i undervisningen. Studiens frågeställningar är: Vilken funktion har idrottshjältar och elitidrottshändelser i lärarnas undervisning? I vilka undervisningssammanhang brukar lärarna i idrott och hälsa använda sig av idrottshjältar samt elitidrottshändelser? Vad har de idrott och hälsa lärarna som väljer att inte använda, relatera eller referera till idrottshjältar och elitidrottshändelser under sina lektioner för ståndpunkt kring området? Utöver detta undersöks det om lärarnas sociala kategorier kan kopplas samman med deras ställningstagande, på grund av att tidigare forskning visar att kvinnor till större del inte kan relatera till idrottshjältar för att begreppet oftast är förknippat med manliga idrottare. LÄS MER