Sökning: "sportjournalist med inriktning fotboll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sportjournalist med inriktning fotboll.

  1. 1. Jämställt eller icke? : En undersökning om fotbollsjournalistik och dess könsfördelning

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Adriano Visconti; Amir Mazni; [2021]
    Nyckelord :Aftonbladet; Dagens Nyheter; genus; sportjournalist med inriktning fotboll; symbol; underrepresentation.;

    Sammanfattning : Studien syftar till att klargöra och ge förståelse för hur den mediala könsfördelningen vad gäller fotbollsrapportering sett ut över tid i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi har dels arbetat med den kvantitativa-innehållsanalysen som gjort det möjligt att kartlägga fördelningen. LÄS MER