Sökning: "sportjournalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet sportjournalistik.

 1. 1. En bild säger mer än 1000 ord Könsrepresentationen under Olympiska spelen på förstasidorna i Aftonbladet & Sportbladet 1936–2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sara Romano; Anja Magnusson; [2023-03-10]
  Nyckelord :genus; idrott; Olympiska spelen; Aftonbladet; Sportbladet; sportjournalistik; gender; athletics; the Olympic games; Aftonbladet; Sportbladet; sport journalism;

  Sammanfattning : Abstract A picture says more than 1000 words Sara Romano and Anja Magnusson Bachelor thesis in Journalism HT 2022 The purpose of this essay is to analyze how often female and male athletes are presented in images, captions and headlines on the front pages in the Swedish magazines Aftonbladet and Sportbladet every twelve years in the summer Olympic games from 1936. The intention of the essay is to establish how female and male athletes are described in Aftonbladet and Sportbladet in relation to nation, achievements, the perspective which the photographs are taken from and the activity of the athletes. LÄS MER

 2. 2. ”UTAN TV-BOLAGEN SKULLE HELA INDUSTRIN DÖ” - En kvalitativ studie om sportmediernas roll som aktör i sportvärlden; mitt emellan idrotten, marknaden, publiken och demokratin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wilma Persson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sportmedier; sportmediekomplexet; informantundersökning; idrott; sport; sportswashing; sportjournalistik;

  Sammanfattning : Executive summary The aim of this study is to investigate what influence media consider having on their own sports media content, and on the breadth, democracy, equality and survival of sports in the future. This was done through a qualitative study with interviews with managers at some of Sweden's largest broadcasting media companies, and with a number of active sports journalists. LÄS MER

 3. 3. En individuell kvinna mot ett lag av män : En kvantitativ innehållsanalys av Sportbladets innehåll på Instagram i relation till genus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ludwig Bergström; [2023]
  Nyckelord :Sportbladet; Instagram; Sportjournalistik; Sociala medier; Gestaltning; Manliga idrottare; Kvinnliga idrottare; Representation;

  Sammanfattning : This study's aim and purpose was to investigate how the Swedish tabloid Sportbladet presentation of female and male athletes could differ on their Instagram page. A quantitative content analysis was used as the method to analyze the 343 posts during a four month period starting in January 1st 2022 to April 30th 2022. LÄS MER

 4. 4. Sociala medier och fotbollsjournalistik : En kvalitativ studie av svenska fotbollsjournalisters användning av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Fredrik de Ron; Ludwig Falkenborg; [2023]
  Nyckelord :Sociala medier; Twitter; Journalistik; Fotbollsjournalistik; Media;

  Sammanfattning : Sedan dess tillkomst på sent 1990-tal har sociala medier revolutionerat kommunikations- och interaktionsmönster mellan individer, och till följd påverkat och förändrat diverse yrkesområden. Detta examensarbete utforskar sociala mediers roll inom den svenska fotbollsjournalistiken. LÄS MER

 5. 5. Längdskidåkarna vallar jämnt : En kvantitativ innehållsanalys som undersöker jämställdheten i medias bevakning av längdskidor vid OS 2014 och Skid-VM 2015

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ida Ekroth; [2023]
  Nyckelord :sportjournalistik; jämställdhet; media; idrott; längdskidor;

  Sammanfattning : Det finns flera studier som visar att män generellt sett är överrepresenterade inom sportjournalistiken. Samtidigt menar forskare att det skiljer sig åt mellan olika idrotter. Längdskidor är en jämställd idrott, där åkarna åker lika långa distanser och tilldelas samma prispengar i Världscupen. LÄS MER