Sökning: "sportjournalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet sportjournalistik.

 1. 1. ”Kvinnlig idrottare” eller bara idrottare? : En kvantitativ studie – Stereotyper och könsmönster i svensk sportjournalistik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Gustaf Hallin; [2019]
  Nyckelord :Floorball; floorball players; quantitative content analysis; code-scheme; objectification; gender;

  Sammanfattning : My ambition with this study is to seek clearance in how the media shape male and female floorball players in Sweden. I´ve used a quantitative content analysis for that purpose. One of my main questions was with which attributes female or male players gets ascribed. I studied over 300 articles in Swedish newspapers Aftonbladet and Expressen. LÄS MER

 2. 2. Spelet bakom sportsidorna - En studie om sportjournalisters påverkan på nyhetsurvalet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Bella Franzén; Oscar Rickstrand; [2018-09-07]
  Nyckelord :sport; sportjournalistik; nyhetsurval; förklaringsfaktorer; mansdominerat; sport; sports journalism; news selection; determinants; male dominated;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate why Swedish sports journalists choose to report more about male sport than female sport. Studies have shown that the news selection in sports journalism is dominated by male sport and we found that this subject hadn’t been covered from a Swedish perspective. LÄS MER

 3. 3. Sportjournalistik och genus : en kvantitativ och kvalitativ analys av gestaltningen av kvinnor och män i Sportbladet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Patrik Lundin; Sara Adolfson; [2018]
  Nyckelord :Gender; sports journalism; qualitative; quantitative; Sportbladet; framing;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how a Swedish sports tabloid represented male and female athletes in headlines and preambles from a gender perspective. Furthermore, the study also analyzed how much coverage each gender got in Sportbladet, which was the chosen tabloid on which we conducted our study. LÄS MER

 4. 4. (O)jämställd rapportering i allmänhetens tjänst? : En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen i SVT:s Sportspegeln och Yles Sportrutan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Viktor Runsten; Bille Sirén; [2018]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; sportjournalistik; public service; SVT; Yle;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa genus i sportrapportering i public service-medier i Sverige och Finland. Huvudspåret i undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys av SVT:s och Yles huvudsportsändningar. LÄS MER

 5. 5. Nyhetsvärdering inom sportjournalistik : En kvantitativ innehållsanalys av Dagens Nyheters och Aftonbladets sportsidor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Adam Borg; Carl Wickström; [2018]
  Nyckelord :Sport; journalistik; Dagens Nyheter; Aftonbladet; genus; fotboll; ishockey;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine similarities and differences between how two Swedish newspapers value its content and what kind of news is published on the sport pages. Our method in this study was a quantitative content analysis where we analyzed 560 articles from the newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. LÄS MER