Sökning: "sportkommentator"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet sportkommentator.

 1. 1. ”DET ÄR SOM MED SALT, DET KAN FÖRHÖJA ELLER BLI FÖR MYCKET” - En semistrukturerad intervjustudie om hur kommentatorn påverkar tevetittarens upplevelse av idrottsevenemanget

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kristoffer Lidén; [2021-07-01]
  Nyckelord :Uses and Gratification; sportkommentator; publikstudie; tevesport;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta reda på hur tevetittaren upplever att sportkommentatorn påverkar upplevelsen av idrottsevenemanget.Teori: Uses and Gratification Theory, parasocial interaktion/relation, reception, the Functional Theory of Mass Communication, the Disposition Theory of Sports Spectatorship, Disposition Theory, Self-Determination Theory, Maslows behovspyramid och Theory of Planned Behavior. LÄS MER

 2. 2. Emotion Recognition in Football Commentator Speech : Is the action intense or not ?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Paul-Gauthier Noé; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to improve the production quality of a football game broadcast, Digigram wants to detect automatically the excitement state of the commentator. The aim of this master thesis is to obtain this state from the commentator speech in order to know if s/he is describing an intense action or a calm one. LÄS MER

 3. 3. Kön eller kompetens : Hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Henny Bucht; [2019]
  Nyckelord :Gender; Journalism; Sporting commentator; Public reactions; Genus; Journalistik; Sportkommentator; Publikreaktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner. Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga sportkommentatorer och experter ser på kommentarer och kritik som de får av publiken. LÄS MER

 4. 4. Stor stark back och underbara skridskoåkare : En undersökning av genusföreställningar i TV-pucken och Stålbucklan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rebecka Vigren; [2018]
  Nyckelord :värderande adjektiv; genusföreställningar; sportkommentator; ishockey; sport; genus;

  Sammanfattning : Ishockey har sedan länge varit en sport som engagerat både män och kvinnor, men än är sporten inte jämlik mellan könen, vare sig gällande lön eller förutsättningar. I föreliggande uppsats undersöks hur sportkommentatorer beskriver hockeyungdomar i finalmatchen av TV-pucken och Stålbucklan 2017. LÄS MER