Sökning: "sports movement"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden sports movement.

 1. 1. Idrottsundervisning på språkintroduktionsprogrammet : En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser av att undervisa nyanlända elever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Mattsson; Astrid Herminge; [2024]
  Nyckelord :language introduction; physical education; physical education teacher; heterogeneity; newly arrived; context; approach; co-existence; co-operation; språkintroduktion; idrottsundervisning; idrottslärare; heterogenitet; nyanlända; sammanhang; förhållningssätt; sam-varo; sam-verkan;

  Sammanfattning : The present study deals with teachers' experiences and perceptions of physical education for newly arrived students at the language introduction programme. The study's questions deal with what the teachers see as central to the teaching of physical education and health at language introduction, as well as what challenges and opportunities they highlight in relation to the teaching. LÄS MER

 2. 2. Vad hände med hälsan? : En kvalitativ diskursanalys om gymnasielärares hälsoundervisning i Idrott och hälsa 1

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Patricia Axling; Lina Hildeby; [2024]
  Nyckelord :idrott och hälsa; gymnasiet; hälsa; hälsoundervisning; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa 1 talar om hälsa samt vilket utrymme hälsoundervisningen ges i gymnasieskolan. Tre frågeställningar har formulerats. 1. Vilka hälsodiskurser synliggörs i idrott och hälsa? 2. LÄS MER

 3. 3. Eskilstuna GUIF : Idrottsrörelsen med en nykterhetsgrund

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mohannad Pasha; [2024]
  Nyckelord :History; Guif; The sports movement; The sobriety movement; Historia; Guif; Idrottsrörelsen; Nykterhetsrörelsen;

  Sammanfattning : The study is about Eskilstuna GUIF, which has a background within the temperance movement IOGT between the years 1900–1940. The purpose of this study is to shed light on how GUIF went from being an association with a sobriety ideal to becoming a sports association. LÄS MER

 4. 4. “I need the sea because it teaches me” A qualitative case study on the current integration of ocean literacy in surf education and what actors and factors can influence surf instructors in Lisbon, Portugal.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lina Dahl; [2023-10-18]
  Nyckelord :Ocean literacy; ocean sustainability; blue space activity; surfing; theory of social connection; Penta Helix model;

  Sammanfattning : Ocean sustainability is more prevalent than ever. With our oceans degrading at rapid speeds many states and organizations turn to increasing ocean literacy in populations as a way of ensuring sustainable behaviors. LÄS MER

 5. 5. Alla har rätt till rörelse : En intervjustudie om lagidrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linus Andrae; [2023]
  Nyckelord :Intellectual disabilities; parasport; social competence; Intellektuell funktionsnedsättning; parasport; socialkompetens;

  Sammanfattning : Alla ska ha rätt rörelse och att få vara delaktig i en lagidrott. Inom lagidrotten lär sig individer att ta ansvar, samarbeta och flera andra sociala färdigheter som sedan kan komma till nytta i det vardagliga livet. Idrotten har alltid betytt mycket och den glädjen som lagidrott ger ska delas med andra. LÄS MER