Sökning: "sports stereotype"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden sports stereotype.

 1. 1. ”Det är ju inte utseendet som avgör mina prestationer” : En kvalitativ studie om elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annie Nilsson; Marlene Andersson; [2018]
  Nyckelord :Body perception; elite sportswomen; social comparison; gender; generalized others; Kroppsuppfattning; elitidrottande kvinnor; sociala jämförelser; genus; generaliserade andre;

  Sammanfattning : Stereotypa bilder och ideal om vad som är manligt och kvinnligt syns idag tydligt i samhället även inom idrottssammanhang. Idrott har historiskt sett utmanat roller för vad som är manligt respektive kvinnligt. För kvinnor har utövandet av idrott inte alltid varit en självklarhet. LÄS MER

 2. 2. Tillsammans med våra bröder på andra sidan Bottenviken : En studie av maskulinitet, nationalism och medborgarskap inom Vasa Skyddskår och Västerbottens Skytteförbund 1918-1944

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Cecilia Hortlund; [2018]
  Nyckelord :20th Century; masculintiy; nationalism; citizenship; Sweden; Finland; Civil Guard; shooting;

  Sammanfattning : This paper deals with the subject of expressions of masculinity in relation to nationalism and citi-zenship, focusing on how these expressions played a role in the shaping of the masculine ideal in the Civil Guard in Vaasa and Västerbotten's Shooting Association during the period of 1918 to 1944. The focus of the study lies on how masculinity, nationalism, and citizenship were connected in the two movements and how they contributed to an idea of an ideal masculinity and a male role as defender and protector of the nation. LÄS MER

 3. 3. Träningsvilliga killar och ett härligt gäng tjejer : En tematisk innehållsanalys av könskonstruktion i ungdomsfotbollens lagpresentationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Genborg Linda; [2018]
  Nyckelord :youth football; gender construction; sports stereotype; dichotomy; media; equality; ungdomsfotboll; genuskonstruktion; idrottsstereotyp; dikotomi; media; jämställdhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur flick- respektive pojkspelare och deras idrottsutövande inom ungdomsfotbollen konstrueras i förhållande till varandra och till den stereotypa bild av kvinnligt och manligt idrottande som media upprättar. Vidare ämnar den besvara om fotbollsklubbarnas framställning av fotbollslagen genomsyras av Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål om jämställt idrottande. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor i ledande positioner; en marginaliserad grupp : En studie om vägen till ett jämställt arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Ewertzh; Ana Lagerstedt Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Jämställdhet; ledarskap; socialisering; stereotyper; könsstrukturering; karriär;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar kvinnor i ledande positioner där de är en marginaliserad grupp. Studienomfattar organisationer inom idrott, bygg, skogsindustrin och IT. Syftet är att undersöka omdet ges olika förutsättningar för kvinnor i ledande positioner i organisationer inomnäringslivet och idrotten där kvinnor är en marginaliserad grupp. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor och män i sportsidorna : En undersökning av sportsidorna i Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladet ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Adam Johansson; Ann Åström; [2015]
  Nyckelord :Media content; Medieinnehåll;

  Sammanfattning : Our goal with this paper is to see how male and female sport is described through a gender perspective in the newspapers Örnsköldsviks Allehanda and Aftonbladet (Sportbladet).Is there any difference between male and female sport reporting? Are the different sexes described in a certain way? How are they described? Do men and women get as much space in the sport-pages of the newspapers? And are there any differences or similarities over a ten year period?To look on some of these factors we have been doing a quantitative- and qualitative analysis of data. LÄS MER