Sökning: "sports"

Visar resultat 1 - 5 av 2315 uppsatser innehållade ordet sports.

 1. 1. Random practice as a tool for achieving excellence. Can organized chaos in the practice room lead to improved consistency and confidence in performances?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Jørgen Simarud Stabell; [2021-11-10]
  Nyckelord :random practice; practice technique; motoric skills; contextual interference; retention of motoric skills; transfer of motoric skills; efficient practice;

  Sammanfattning : Random practice is a method for practicing motoric skills that has shown to give much better results in terms of retention and transfer (how much of your practice that carries over to the next day), compared to “traditional” practice (blocked practice) and it is already seeing use in sports with great results. In this thesis I explore the possibilities on how to apply random practice concepts in my own, musical practice sessions, by creating three different practice-systems that follow random practice principles. LÄS MER

 2. 2. Harnessing Social Capital through Sport: Exploring the role of Football in the socio-economic integration of African migrants in Gothenburg, Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Comfort Ankunda; [2021-10-07]
  Nyckelord :Migrants; migration; socio-economic integration; social relations; social capital; African migrants; sports; football;

  Sammanfattning : Integration ought to be a two-way process, requiring adjustments from both migrants and native residents. However, more adaptation is often required of and indeed achieved by the migrants than host communities. Fortunately, participation avenues such as sport offer opportunities for these migrants to interact with and learn from host communities. LÄS MER

 3. 3. Att mäta hälsofrämjande perspektiv hos idrottsföreningar. En Think-Aloud studyom unga aktivas upplevelse av ett nytt mätinstrument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Kristof Jaczina; Karin Lundin; [2021-09-02]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete Health Promotion ; Hälsofrämjande idrottsföreningar Health Promotion Sports Clubs ; Idrottsföreningar Sports Clubs ; Salutogenetiska perspektivet Salutogenic approach ; Setting Based Approach; Think-Aloud study;

  Sammanfattning : Idrottsföreningen är en organisation som engagerar en betydande del av den svenska befolkningen, både unga, äldre och oavsett kön. År 2019 uppskattades det att en tredjedel av Sveriges medborgare i åldern 6-80 år var medlemmar i en idrottsförening. Däremot sjunker andelen unga som föreningsidrottar kraftigt med stigande ålder. LÄS MER

 4. 4. ADOLESCENTS' ENGAGEMENT IN SPORTS BETTING IN MALAWI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Cliff Chinyama; [2021-08-16]
  Nyckelord :sports betting; adolescent; bettor; ethnography; betting kiosk;

  Sammanfattning : Aim:This study investigated the activities in sports betting involving adolescents in Malawi and the meaning that the adolescents attach to betting.Theory:The study adapted two theoretical perspectives to explore the phenomenon. These are social capital and social practice theories. LÄS MER

 5. 5. ”DET ÄR SOM MED SALT, DET KAN FÖRHÖJA ELLER BLI FÖR MYCKET” - En semistrukturerad intervjustudie om hur kommentatorn påverkar tevetittarens upplevelse av idrottsevenemanget

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kristoffer Lidén; [2021-07-01]
  Nyckelord :Uses and Gratification; sportkommentator; publikstudie; tevesport;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta reda på hur tevetittaren upplever att sportkommentatorn påverkar upplevelsen av idrottsevenemanget.Teori: Uses and Gratification Theory, parasocial interaktion/relation, reception, the Functional Theory of Mass Communication, the Disposition Theory of Sports Spectatorship, Disposition Theory, Self-Determination Theory, Maslows behovspyramid och Theory of Planned Behavior. LÄS MER