Sökning: "spouse abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden spouse abuse.

 1. 1. Som att för första gången stå framför en riktig spegel : Mäns upplevelser av en behandling mot aggressions- och våldsproblematik i nära relationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erica Öström; [2019]
  Nyckelord :intimate partner violence; domestic violence; spouse abuse; therapy; våld i nära relationer; våld i hemmet; partnermisshandel; terapi;

  Sammanfattning : Background: Intimate partner violence is a public health issue that causes suffering for victims, abusers and children. Interventions have been made to prevent and treat the problem but the evaluation of them are often insufficient. The clinic for intimate partner violence in Uppsala (MVU) offers abusers treatment to stop using domestic violence. LÄS MER

 2. 2. I Nöd och Lust : En kvalitativ studie om att vårda en anhörig

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alice Granvik; Emma Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :Alzheimers; anhörigvårdare; lidande; livskraft;

  Sammanfattning : Background: Alzheimers disease is an irreversible progressive disease with increasing prevalence. Previous research shows that professional carers for patients with Alzheimers disease has an increased risk for burnout and being exposed to physical and mental abuse. The reason is the symptoms that Alzheimers entails. LÄS MER

 3. 3. Att få frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen : en integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fändriks Emelie Eriksson; Sanna Wilgodt; [2017]
  Nyckelord :Women’s Health; Domestic Violence; Intimate Partner Violence; Spouse Abuse; Attitude to Health; Kvinnohälsa; Mäns våld mot kvinnor; Våld i nära relation; Partnermisshandel; Attityder till hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan hälften av de svenska kvinnorna har blivit utsatta för våld eller hot om våld någon gång under sin livstid. Våld mot kvinnor i nära relation är ett globalt hälsoproblem och ett av de största hoten mot kvinnors hälsa. LÄS MER

 4. 4. Kärnfamilj, skenäktenskap och kulturellt våld : Regeringens syn på kvinnor och män som anhöriginvandrare till Sverige vid millennieskiftet 2000.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carolina Hultin; [2015]
  Nyckelord :Immigration; family immigration; immigrates; family; gender; gender studies; violence; relations; marriage; discourse analysis; abused women; abusing spouses; battered husbands; domestic assault; domestic assault prevention; spouse abuse causes.;

  Sammanfattning : Sweden has been a country of immigration since the Second World War. The asylum immigration is regulated by international law, the immigration of employees’ works through guidelines from the European Union. The immigration left for regulations from the government is the family immigration, which xenophobic parties want to increase. LÄS MER

 5. 5. Om konsten att vara anhörig - en kvalitativ studie om att vara anhörig till en person som missbrukar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nina Niemelä; Christian Persson; [2012]
  Nyckelord :relatives; alcohol and drug abuse; coping; social constructionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Nina Niemelä and Christian Persson Title: About the art of being a relative – a qualitative research about being the relative of a person who is abusing drugs Supervisor: Lars Harrysson This study is written as an attempt to shed light on the relatives to people who are abusing drugs or alcohol. We have aimed to explain and research how the relatives are effected by and handle their lives when a close relative or spouse has developed an addiction to alcohol and/or drugs. LÄS MER