Sökning: "språk - blattesvenska"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden språk - blattesvenska.

 1. 1. ”Blattesvenska är ett ungdomsspråk, inte en dialekt” : En studie av högstadieelevers attityder till tre svenska varieteter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Kristina Önder; [2013]
  Nyckelord :Dialekt; attityd; norrländska; skånska; svenska på mångspråkig grund;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka attityder hos högstadieelever till varieteterna skånska, norrländska och svenska på mångspråkig grund. Ett annat syfte är att ta reda på om dessa ungdomar anser svenska på mångspråkig grund vara en dialekt, och om svaren varierar utifrån kön och första- och andraspråkstalare. LÄS MER

 2. 2. Dubbla identiteter, gringopolare, blattesvenska = Invandrarungdomar i Sverige? : En studie om invandrarungdomars syn på kultur, identitetsskapande, språk och grupptillhörighet

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Suad Mohamed; Shima Shokoohi; Sofia Ali; [2008]
  Nyckelord :Identitet; invandrare; etnicitet; kultur.;

  Sammanfattning : Ungdomars uppfattningar om kulturmöten och dess inverkan för deras identitetsskapande process är vad denna antologi handlar om. Bidragen, som metodologiskt utgår från Grundad teori, bygger på observationer och intervjuer genomförda på geografiskt olika platser i Sverige. Teoretiskt knyter studierna an till identitet och etnicitet. LÄS MER