Sökning: "språk från svenska till syrianska"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden språk från svenska till syrianska.

 1. 1. Religiosity and the Development of Ego-Identity : A sequential mixed-methods study of the enculturation and acculturation process of Assyrians/Syrians in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Victor Dudas; [2014]
  Nyckelord :Assyrian; Syrian; Sweden; religiosity; acculturation; enculturation; ego- identity; ritualization; communitas; mixed-methods.; assyrier; syrian; Sverige; religiositet; ackulturation; enkulturation; ego-identitet; ritualisering; communitas; mixed-methods.;

  Sammanfattning : The purpose of the current sequential mixed-methods study is to bring further knowledge to the field of psychology of religion concerning the role of religion for Assyrians/Syrians in Sweden. Guiding the current study are theories concerning enculturation, acculturation, ego-identity, ritualization and communitas. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av historiemedvetande bland syrianska organisationer i den svenska diasporan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Emanuel Barhaido; [2007]
  Nyckelord :Syrianer; syriansk; araméer; arameisk; seyfo; diaspora; historiemedvetande; identitet; mångkulturalism;

  Sammanfattning : Syrianer saknar en egen stat och lever följaktligen idag i diasporan, bland annat i Sverige. De saknar en universell institution som tillvaratar deras egna intressen, såsom en egen stat. Syrianska organisationer har med åren utvecklat en diasporakultur. LÄS MER