Sökning: "språk hinder vården"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden språk hinder vården.

 1. 1. Stöd till närstående inom palliativ hemsjukvård : - Distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandra Vackmyr; Carin Lundahl; [2020]
  Nyckelord :District nurse; family-oriented care; home-based care; interview study; palliative care; security; Distriktssköterska; familjecentrerad omvårdnad; hemsjukvård; intervjustudie; palliativ vård; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården bedrivs i stor omfattning i hemmet, vilket kan vara krävande för alla inblandade. Forskning visar att den närstående behöver stöd för att orka finnas där för den döende och för att själv inte riskera att utveckla fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av delaktighet på akutmottagning i samband med vård och behandling : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Camilla Karlsson; Jenny Wedin; [2020]
  Nyckelord :Patient participation; Emergency department; Experience; Patient; Akutmottagning; Delaktighet; Erfarenhet; Patienter;

  Sammanfattning : På akutmottagningen sker korta möten med ett stort antal patienter. Dessa möten präglas av snabba beslut och akuta åtgärder samtidigt som stunden med väntan och ovisshet kan vara lång för patienten. Delaktighet i vården är en rättighet för patienten och en skyldighet för den som utför vård och omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att kommunicera med anhöriga som inte talar samma språk : Språkbarriärer i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Aburdeini; Ruza Prelovac; [2019]
  Nyckelord :communication; experience; family; language barrier; anhöriga; kommunikation; språkbarriär; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världsomfattande integrering ökar och detta medför en språkbarriär som skapar kommunikationsproblem inom vården. Det är en utmaning att integrera invandrargrupper till befintliga hälso- och sjukvårdstjänster och språkbarriärer är den största utmaningen för att tillgodose vårdbehovet av invandrarbefolkningen. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av språkbarriärer i vården : En systematisk litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Åsa Eriksson; Jenny Widerström Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Bakgrund: När människor rör sig över landsgränserna i allt större utsträckning uppstår språkbarriärer inom alla områden i vården. Tidigare forskning visar på att patienter upplever en oro över att inte bli förstådda i sitt nya hemland. LÄS MER

 5. 5. ”Nu kom munvårdbrickan fram” – En studie om sjuksköterskors erfarenheter av palliativ brytpunkt på äldreboende.

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina de Frumerie; Eva-Lena Johansson; [2018-05-02]
  Nyckelord :Äldreboende; palliativ brytpunkt; döendeprocessen; fokusgruppsintervju; erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: The term transition is often used in health care to describe transitions between different phases of a disease. The transition to palliative care refers to the transition from the medical care being curing to relieve suffering. LÄS MER